Njord og Bauge godkjent av myndighetene

Foto: Thomas Sola, Statoil

Planer for utbygging og drift av Njord og Bauge i Norskehavet er nå godkjent av myndighetene.

Njord A-plattformen og lagerskipet Njord Bravo skal oppgraderes for å hente ut gjenværende ressurser på Njord- og Hyme-feltene mens Bauge er en ny feltutbygging som skal knyttes opp mot Njord A-plattformen.

– Det er gledelig at myndighetene nå har godkjent planene for Njord og Bauge som er to viktige felt på norsk sokkel. De totale investeringene på 20 milliarder kroner innebærer stor aktivitet og ringvirkninger for det norske samfunn og norsk leverandørindustri sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil.

Gjenværende ressurser på Njord og Hyme-feltene utgjør 175 millioner fat oljeekvivalenter. Dette tilsvarer like mye reserver som allerede er produsert på Njord-feltet siden produksjonsoppstart i 1997. I tillegg kommer 73 millioner fat oljeekvivalenter på Bauge.

Njord-feltet leverte opprinnelig plan for utbygging og drift for Njord-utbyggingen for over 20 år siden. Nå skal feltet produsere i nye ti-år og partnerskapet har besluttet at både Njord A-plattformen og Lagerskipet Njord Bravo skal oppgraderes og gjenbrukes.

– Kværner på Stord er tildelt kontrakten med oppgraderingen av plattformen og arbeidet med tilrettelegging for tilknytning av Bauge og potensielle fremtidige tredjepart tilknytninger sier Rød.

– Njord i produksjon frem til 2040 er viktig for våre kompetansemiljøer i Kristiansund og Stjørdal og leverandørindustrien i Midt-Norge. Med et oppgradert feltsenter og ny infrastruktur på Njord, åpner det seg også muligheter for utvikling av andre felt i området, sier Siri Espedal Kindem, områdedirektør for Drift Nord i Utvikling og produksjon Norge.