Kan tjene stort på lakse- konsesjoner

KAN BLI MER: Nye laksekonsesjoner kan gi kroner i kommunekassene. Foto: Yngve Brox Guldbjørnsen

Kristoffer Løkås, BA

Helgelandskysten er miljøvurdert som et trygt produksjonsområde for laks og ørret.

Utdeling av nye laksekonsesjoner til høsten kan bli en gullgruve for kystkommuner i Nord-Norge, som kan tjene til sammen mellom én og halvannen milliard kroner på salget av oppdrettstillatelsene.

Det kommer frem av en foreløpig vurdering av vekst i landets 13 for produksjon av oppdrettsfisk, skriver Dagens Næringsliv.

Store vekstmuligheter

Den foreløpige vurderingen fra Nærings- og fiskeridepartementet er at 7 produksjonsområder er grønne, 5 er gule og ett er rødt.

– Med denne fargeleggingen legger vi nå et viktig grunnlag for høstens vurdering av vekst i lakse- og ørretoppdrett. Den er også et tydelig signal til oppdretterne om hvordan vi vurderer mulighetene for vekst, slik situasjonen er akkurat nå, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Nærings- og fiskeridepartementet offentliggjorde 23. mai forskernes første faglige vurderingen av lusepåvirkning på vill laksefisk i produksjonsområdene. Vurderingen, som utgjør den første løypemeldin- gen før innføringen av det nye systemet for kapasitetsjusterin- ger i norsk lakse- og ørretoppdrett til høsten, ble foretatt av en bredt sammensatt ekspertgruppe.

Endelig vurdering til høsten

Beslutningen om hvilke områder som blir tilbudt vekst vil først bli tatt etter at den endelige rapporten om lusepåvirkning i produksjonsområdene, som også tar med data for 2017, foreligger til høsten.

– Jeg varslet i mai at jeg før sommeren tok sikte på å legge frem departementets vurdering av denne første prøvekjøringen, gjennom at det settes en farge på de ulike produksjonsområdene, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Anbefalinger

Ekspertgruppen har gjort en grundig jobb med å vurdere usikkerhetene i estimatene for de ulike produksjonsområdene. I de områdene ekspertgruppen har stor sikkerhet i sine vurderinger, er det uproblematisk å følge disse. Det er imidlertid noen områder, der usikkerheten rundt vurderingene er stor, og hvor det kan vurderes om man etter en helhetlig samfunnsøkonomisk vurdering og ut i fra en føre-var tilnærming skal avvike fra gruppens anbefalinger.

Risikoen minker jo lenger nord langs kysten man kommer:

¤ Nord-Trøndelag med Bindal: Moderat risiko.

¤ Helgeland til Bodø: Lav risiko.

¤ Vestfjorden og Vesterålen: Lav risiko.

¤ Andøya til Senja: Lav risiko.

¤ Kvaløya til Loppa: Lav risiko.

¤ Vest-Finnmark: Lav risiko.

¤ Øst-Finnmark: Lav risiko.