Tror Helgeland kan ta en bit av kaka

HavPuls: Morten Hofstad, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Bedrifter på Helgeland er i posisjon til å vinne leveranser til utbyggingen av Johan Castberg-feltet, tror prosjektleder.

Johan Castberg-feltet utenfor Hammerfest beregnes å koste 49 milliarder kroner, ifølge en rapport om samfunnsmessige konsekvenser, laget av Agenda Kaupang. Norsk-andelen i prosjektet beregnes til 47,8 prosent, tilsvarende rundt 23,4 milliarder kroner fordelt over en byggefase på åtte år.

Antall årsverk i byggefasen beregnes til 46.700 over åtte år.

Av den totale byggeprisen, forventes rundt 1,5 milliarder kroner å havne i Nord-Norge (3 prosent), hvorav 600 millioner i Nord-Troms og Finnmark. Den resterende milliarden fordeler seg på 380 millioner til Harstad (prosjektledelse og studier), og resten på mindre anskaffelser.

Helgeland

Rapporten anslår at 250 millioner kan tilfalle «nordnorsk verkstedindustri», trolig i hovedsak firma på Helgeland. Av konkrete produktleveranser som omtales i utredningen finner vi såkalte sugeanker, som tidligere er produsert både hos Aker Solutions i Sandnessjøen, og hos Momek på Mo.

Prosjektleder i Olje- og gassklynge Helgeland, Andreas Inselseth, er optimistisk i forhold til at bedrifter på Helgeland vil vinne kontrakter på Johan Castberg. Det er spesielt på fabrikasjonssiden at Inselseth ser muligheter for store leveranser, blant annet fra Aker Solutions i Sandnessjøen, Momek Group i Rana, og Westcon Helgeland på Nesna.

– Disse bedriftene er alle involvert i forespørsler mot Johan Castberg og har potensiale for store oppdrag. Mye av kapasiteten på fabrikasjon i Nord-Norge ligger her på Helgeland, og i forhold til den oppdaterte studien av samfunnsmessige konsekvenser på Johan Castberg vil jeg tro at en stor del av den nordnorske verdiskapingen vil finne sted her i regionen.

– Det vil være av stor betydning at nordnorske leverandører vinner fram på Johan Castberg, og gjennom leveranser kan bygge videre på kompetanse og kapasitet. Kontraktstildelinger på Johan Castberg vil nok for enkelte være helt avgjørende for videre investeringer og satsing mot olje- og gassindustrien, sier Inselseth til Helgelands Blad.

«Flere forsyningsbaser kan bli benyttet i større eller mindre grad i utbyggingsfasen, blant annet til utstyrslagring», heter det blant annet i utredningen.

De mest intensive årene i byggefasen vil bli i perioden 2019-2021, med en topp på regionale innkjøp på i overkant av 300 millioner i 2020.

Utredningen understreker at det hefter vesentlig usikkerhet ved tallene, siden de regionale virkningene har sammenheng med hvem som vinner oppdragene. Erfaringene fra både Skarv og Aasta Hansteen er at de regionale leveransene har blitt større enn estimert på forhånd.

Antall jobber

Men om nordlendingene bare får slåss om 3 prosent av den totale byggesummen, så estimeres leveransene fra nord i driftsfasen til 40 prosent av totale årlige driftskostnader over feltets forventede levetid på 30 år.

Totalt vil det koste rundt 1,15 milliarder kroner i året å drive Johan Castberg. Av dette vil rundt 80 prosent leveres fra Norge, og 380 millioner fra Nord-Norge. Leveransene fra Hammerfest, i hovedsak knyttet til basedrift, estimeres til 176 millioner i året.

Målt i sysselsetting beregnes driftsfasen fra år 2022 å skape rundt 1.720 årsverk i Norge, hvorav 472 i Nord-Norge, og 266 i Nord-Troms og Finnmark. 

 

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter