God start i Barentshavet

Statoil og partnerne ENI og Petoro har gjort et oljefunn i Kayak-brønnen i Johan Castberg lisensen.

Funnet er på mellom 25 og 50 millioner utvinnbare fat og kan gi verdifulle tilleggsvolumer til Johan Castberg. Funnet åpner også opp for andre letemuligheter i samme området.

Kayak-brønnen påviser for første gang ressurser i denne typen letemulighet i Barentshavet.

– Vi er veldig fornøyd med å ha gjort et godt funn i vår første ferdigstilte brønn i Barentshavet i år. Vi er spesielt fornøyd med å ha påvist ressurser i en type letemål som ikke tidligere har vært undersøkt. Det åpner for flere interessante muligheter, sier Jez Averty, letedirektør for Norge og Storbritannia.

– Vi vil arbeide for å etablere en kommersiell løsning for Kayak-funnet mot Johan Castberg lisensen. Vi vil også jobbe for å få frem andre liknende prospekter i Barentshavet, fortsetter Averty.

Funnet er på mellom 25 og 50 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter og vil bli vurdert for utbygging mot Johan Castberg-feltet.

– Det kan være ytterligere ressurser i denne strukturen, og vi vil nå analysere de innsamlede dataene for å vurdere en mulig avgrensning av funnet, sier Jez Averty.

Riggen Songa Enabler går nå tilbake til Blåmann-brønnen for å avslutte denne. Etter det vil boringen starte på Gemini Nord. Alle nødvendige tillatelser er på plass og arbeidet kan starte der så tidlig som 10. juli.

 

 

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter