God start i Barentshavet

Statoil og partnerne ENI og Petoro har gjort et oljefunn i Kayak-brønnen i Johan Castberg lisensen.

Funnet er på mellom 25 og 50 millioner utvinnbare fat og kan gi verdifulle tilleggsvolumer til Johan Castberg. Funnet åpner også opp for andre letemuligheter i samme området.

Kayak-brønnen påviser for første gang ressurser i denne typen letemulighet i Barentshavet.

– Vi er veldig fornøyd med å ha gjort et godt funn i vår første ferdigstilte brønn i Barentshavet i år. Vi er spesielt fornøyd med å ha påvist ressurser i en type letemål som ikke tidligere har vært undersøkt. Det åpner for flere interessante muligheter, sier Jez Averty, letedirektør for Norge og Storbritannia.

– Vi vil arbeide for å etablere en kommersiell løsning for Kayak-funnet mot Johan Castberg lisensen. Vi vil også jobbe for å få frem andre liknende prospekter i Barentshavet, fortsetter Averty.

Funnet er på mellom 25 og 50 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter og vil bli vurdert for utbygging mot Johan Castberg-feltet.

– Det kan være ytterligere ressurser i denne strukturen, og vi vil nå analysere de innsamlede dataene for å vurdere en mulig avgrensning av funnet, sier Jez Averty.

Riggen Songa Enabler går nå tilbake til Blåmann-brønnen for å avslutte denne. Etter det vil boringen starte på Gemini Nord. Alle nødvendige tillatelser er på plass og arbeidet kan starte der så tidlig som 10. juli.