Statoil rekrutterer fagarbeidere for alle felt

Foto: Øyvind Hagen

Statoil planlegger å rekruttere mer enn 50 fagarbeidere årlig framover for å sikre at selskapet har rett kompetanse og kapasitet på norsk sokkel.

– Vi mener det vil være mulig å opprettholde lønnsom og bærekraftig produksjon på dagens nivå fra norsk sokkel til 2030 og videre. Men det krever ikke minst at vi fortsetter å tiltrekke oss dyktige medarbeidere med god kompetanse, sier Aksel Stenerud, personaldirektør for Utvikling og produksjon Norge.

Som en følge av nedgangstider i olje- og gassindustrien har det i de siste årene blitt lagt ned skoleklasser innenfor flere yrkesfag, ikke minst innenfor prosessfaget. Søknader til lærlingeplasser er også redusert i den samme perioden.

- I Statoil ser vi imidlertid store muligheter for norsk sokkel. Vi har prosjekter som er i ferd med å starte opp og flere er under ferdigstillelse. Vi har også en rekke prosjekter som er i planleggingsfase for eventuell utbygging, sier Stenerud.

– Vi har behov for å rekruttere fagarbeidere innenfor alle fagfelt de kommende årene. Prosessfaget vil i de første årene utgjøre den største andelen, understreker Stenerud.

Selv om behovet for rekruttering av fagarbeidere innenfor prosess, elektro-mekanisk og logistikk nok vil variere fra år til år, har vi en rekrutteringsstrategi som strekker seg i en periode fra inneværende år og langt framover.

Rekrutteringsstrategien for sokkelen skal også ivareta behov og løsninger vi har innenfor våre landanlegg i Statoil.  Dette gir muligheter for gode utviklingsløp for alle våre fagarbeidere.

– Strategien skal sørge for å ivareta riktig kapasitet, forutsigbarhet og fornyelse. Den er også en respons på den naturlige avgangen vi har foran oss innenfor disse fagene. Vi håper dette bidrar til en positiv utvikling i søknadsmassen til utdanning innenfor fagene, sier Dag Unnar Mongstad, fra Industri Energi.

Antallet vil variere noe mellom fag og år for år, men målet er å rekruttere på et jevnt nivå i mange år framover.

Vil ta inn nyutdannede ingeniører

I et intervju med Bergens Tidende tidligere i sommer sa direktør for læring og utvikling i Statoil, Andreas Holst, følgende;

- Statoil ser med bekymring på synkende søkertall til ulike ingeniørutdannelser. For å demme opp for søkerflukten legger Statoil vekt på å sende signaler til ungdommen.

– I år ansetter vi 65 nyutdannede ingeniører, opp fra 45 i fjor. Neste år sikter vi oss inn mot nærmere 100. I tillegg har vi opprettet et internship-program rettet mot nettopp undervannsingeniører. Dette gjør vi for å sende et signal til ungdommen at det fortsatt er viktig å velge realfag og ingeniørutdannelser.

– De kommende årene når mange eldre ingeniører og fagarbeidere pensjonsalder. Den norske sokkelen har fremdeles mange gode år foran seg og da trenger vi norsk ungdom som kan bringe den videre.

 

 

 

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter