Blåser mer liv i verkstedhallene

FORRIGE GANG: De tre bunnrammene som allerede er utplassert på Aasta Hansteen, ble bygd i Sandnessjøen. Nå skal en lignende konstruksjon leveres med et sugeanker.


Kontrakten med Statoil gir økt aktivitet i hallene på Strendene gjennom kommende vinter. Men snart skal vinnerne av langt større oppdrag avgjøres.

Det siste halvannet året har Aker Solutions-anlegget på Strendene gått på sparebluss med 7-8 lokalt ansatte etter at den forrige Aasta Hansteen-kontrakten var gjennomført og levert, og Aker Solutions-konsernet mistet den omfattende vedlikeholdskontrakten med Statoil på hele norsk sokkel.

Ny plan

Prosjektledelsen i Statoil for Aasta Hansteen-utbyggingen tok torsdag turen til Sandnessjøen for å overlevere Plan for utbygging og drift (PUD) på Snefrid Nord, en satellitt på Aasta Hansteen, til statssekretær og Lurøy-fjerding, Elnar Remi Holmen (Frp).

Samtidig kunngjorde Statoil at Aker Solutions får alle vesentlige leveranser av havbunnsutstyr til prosjektet. Inkludert boring og andre leveranser er hele Snefrid Nord-prosjektet anslått å koste 1,2 milliarder kroner.

Selve bunnrammen og tilhørende sugeanker skal leveres fra Sandnessjøen, identisk med tre lignende konstruksjoner levert og utplassert på Aasta Hansteen-feltet for to år siden.

Prosjektet vil på det meste sysselsette rundt 30 personer, som Aker Solutions håper å rekruttere lokalt, sier Svein Oskar Nuland, som leder verftsaktivitetene i Aker Solutions fra sin posisjon ved det store offshoreveftet i Egersund.

Leveransen fra Sandnessjøen er planlagt på forsommeren neste år.

Subsea7 skal gjøre installasjonsarbeidet, og levere feltinterne rør. Forrige gang plasserte Subse7 arbeidet med de avanserte rørkonstruksjonene til anlegget på Strendene.

Prosjektledelsen i Statoil understreker at de etterstreber mest mulig identisk gjennomføring med forrige prosjekt.

Fornøyde politikere

– Dette er en svært gledelig dag for hele Nord-Norge, sier statssekretær Elnar Remi Holmen.

– Industrien har gått på sparebluss i flere år. Nå ser vi at norske aktører lykkes i en industri der man må være best i verden for å vinne. Det er svært gledelig.

Holmens partifelle Kjell-Børge Freiberg hadde tatt kjøreturen fra Vesterålen til Sandnessjøen for å delta i markeringen.

– Dette er det vi jobber for hver dag - mer aktivitet for industrien. Jeg er ufattelig stolt, som nordlending. Dette er et eksempel på hva offshorenæringa kan bety for Nordland, og for Lofoten og Vesterålen, sa Frp-kandidaten, som tydelig vil ha boring nær sine hjemtrakter. - Folk i Sandnessjøen fortjener honnør, for å ha bevist at de klarer ganske kompliserte leveranser, sa Freiberg.

 

Flere store prosjekter på gang

Nye feltutbygginger og modifikasjonsoppdrag på sokkelen i nord skal avklares i månedene som kommer. Forventningene stiger til at flere godbiter skal lande på Helgeland.

¤ Snadd: AkerBP er ventet å kunngjøre planen for utbyggingen av Skarv en gang over sommeren, et prosjekt estimert til nærmere 10 milliarder kroner. Snadd-prosjektet planlegges med seks havbunnstasjoner lignende den som nå er bestilt av Statoil fra Sandnessjøen.

¤ Johan Castberg: Statoil-prosjektet i Barentshavet til 49 milliarder kroner skal i første fase bygges ut med 12 havbunnstasjoner. Investeringsbeslutning skal etter planen tas i løpet av høsten. Foreløpige analyser fra Agenda Kaupang estimerer sannsynlige leveranser fra verkstedmiljøet «i Nordland» til 250 millioner.

¤ Norne 2030: Statoil jobber aktivt med levetidsforlengelse på Norne-feltet, og gjorde i den forbindelse et stort oljefunn på brønnen Cape Vulture i januar. Foreløpig sier Statoil lite om hvordan utbyggingen skal foregå, og vil trolig bore flere letebrønner.

¤ Asterix: Gassfunnet vest av Aasta Hansteen rommer mer enn tre ganger mer gass enn satellitten som nå bygges ut. «Utbygging diskuteres aktivt», bekrefter Statoils prosjektfolk.

¤ V&M: Markedet for vedlikehold og modifikasjon (VM) har kommet tilbake etter bråstoppen som inntraff da oljeprisen falt. Aker Solutions overtok nylig Reinertsen-konsernet, som har VM-kontrakter med Statoil. Løpende leveranser til feltene Åsgard, Skarv, Norne, og kommende Aasta Hansteen gir allerede grunnlag for en basisaktivitet i Sandnessjøen, både på ingeniørkontoret Aker Solutions har på Horvnes, og i

 

  

 

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter