Tjente 3 mill. om dagen i vår

FORTSATT STERKT: Daglig leder Odd Strøm kan etter halvgått løp se at Nova Sea har gjort det minst like godt som i fjor. Foto: Rune Kr. Elingsen

Nova Sea ser ut til å ha tjent rundt 570 millioner fra driften gjennom første halvår.

Stort slaktevolum og gode priser ga Nova Sea et overskudd (driftsresultat) årets tre første måneder omkring 370 millioner kroner. Lavere volum og noe lavere priser reduserte overskuddet på driften i andre kvartal til rundt 206 millioner kroner.

Sterk vår

Første halvår kan Nova Sea dermed i gjennomsnitt ha tjent litt over tre millioner kroner, hver dag, fram til utgangen av juni.

Til sammenligning oppnådde Nova Sea et driftsresultat på 967 millioner for hele 2016, ifølge fjorårets årsregnskap.

På seks måneder har Lovund-konsernet slaktet 17.772 tonn laks, mot 37.064 tonn i hele fjor. Normalt kommer de største volumene til slakting i løpet av andre halvår.

Begge kvartalsopplysningene skriver seg fra rapporten til Marine Harvest, som eier 48 prosent av Nova Sea. Nova Sea selv kommenterer ikke på detaljerte tall før hele året er omme.

Marine Harvest

Marine Harvest-konsernet oppnådde et driftsresultat på 198 millioner euro i andre kvartal, sammenlignet med 149 millioner euro i samme periode i fjor.

– Høye laksepriser og sterk etterspørsel har gitt et rekordhøyt operasjonelt driftsresultat i andre kvartal. Det er gledelig at Marine Harvest Scotland og Marine Harvest Irland leverer sterke resultater og reduserte kostnader. Det er også oppmuntrende at produksjonskostnadene har gått ned i Marine Harvest Chile, sier konsernsjef Alf-Helge Aarskog.

Region Nord, som ledes fra Sandnessjøen, og slakter fisken i Herøy, gikk best av regionene i Norge med en fortjenestemargin andre kvartal på 2,84 euro per kilo.

Nova Sea oppnådde 3,07 euro fortjeneste per kilo i samme periode.

 

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter