Åpning av smoltanlegg til 340 mill.

FORNØYD: Daglig leder i Helgeland Smolt AS, Tor-Arne Gransjøen. Foto: Yngve Brox Guldbjørnsen

HavPuls- Yngve Brox Guldbjørnsen

Fredag i forrige uke ble smoltanlegget til Helgeland Smolt AS i Reppen i Rødøy offsielt åpnet. Anlegget med sine rundt 13.000 kvadratmeter er et av verdens største i sitt slag.

Byggingen av smoltanlegget i Reppen startet høsten 2014. Da ble tomta ryddet og klargjort for bygging. Ved årsskiftet 2014-2015 var det tid for byggestart og ved årsskiftet 2015-2016 ble den første rogna satt inn i anlegget.

Første smolt ble levert ut av anlegget i oktober 2016, seks måneder før opprinnelig plan. Totale byggekostnader beløper seg til rundt 340 millioner kroner.

Anlegget inneholder syv avdelinger fra klekkeri til påvekst, og kan håndtere både salt- og ferskvann. Samlet volum i kar er 21.700 kubikkmeter. Ved maksimal produksjon kan en høste 7-8 millioner settefisk årlig, med en snittvekt på 250-300 gram. Nytt vann hentes fra kraftstasjonen i nærheten og avløpsvannet renses før det slippes ut.

Lokale leverandører

Største leverandør til anlegget er Krüger Kaldnes, som er prosessleverandør. Overhalla Betongbygg har stått for levering og oppsetting av kar og bygningsmassen.

I tillegg har en rekke andre leverandører vært inn i bildet, mange av dem lokale firmaer fra Gildeskål, Meløy, Rødøy og Sandnessjøen. Polarplast fra Gildeskål har levert det meste av plastrør, Solhaug bygg har levert innredning av bygg, Halsa Bygg VVS og Halsa Sveis har levert rekkverk og gangbroer. For Rødøy sin del har både Rødøy Elektro og Rødøy Mek. fått levere relativt store oppdrag.

I tillegg til lokal catering og annen handel fra lokale leverandører. SINUS fra Sandnessjøen har levert det elektriske anlegget, hvor Rødøy Elektro har vært underleverandør.

Roser Rødøy kommune

Daglig leder, Tor-Arne Gransjøen, sier at det har vært en bevist strategi å gi så mye oppdrag til lokale leverandører som mulig.

– Som stor aktør har vi ett ansvar å ta vare på og bygge opp gode lokale leverandører, disse skal jo serve oss i årene som kommer.

Gransjøen sier videre at erfaringene med å bruke de lokale i byggeprosessen har gått meget bra. Han roser også Rødøy kommune for måten de har kjørt prosjektet på og trekker spesielt frem teknisk etat som har løst alle utfordringene rundt det å etablere ett såpass stort prosjekt som dette i Rødøy.

– Rødøy kommune er et eksempel mange kommuner burde ta lærdom av. Vi har møtt en administrasjon som har vært på hugget fra første dag og som har tatt tak i prosjektet på en positiv måte, og bidratt til at vi kom raskt i gang og til at vi møtte få hindringer underveis. De har hele tiden sett muligheter, ikke begrensninger.

God start

Tor-Arne Gransjøen forteller videre at anlegget i Reppen på det nærmeste er i full produksjon og har per i dag 16 ansatte. Hovedsakelig fra Meløy og Rødøy.

– Produksjonen så langt har gått bra uten de helt store problemene underveis, det er hittil levert 9 millioner fisk siden oktober 2016, fisk som har klart seg godt etter sjøsetting!

– Som ansvarlig for driften i Helgeland Smolt er jeg også meget fornøyd med at vi har klart å rekruttere svært mange kompetente folk lokalt som etter litt opplæring og med støtte fra miljøet i Sundsfjord Smolt har fått opp en stor og god produksjon på kort tid!

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter