Pionertur med gass gjennom nordøstpassasjen uten isbryterhjelp

HavPuls - Leiv Nordstrand

Illustrasjonsfoto: SCF, tatt i forbindelse med tankerens dåp i St. Petersburg i vår.

LNG-tankeren «Christophe de Margerie» tilhørende Sovcomflot (SCF) er den først overleverte av de spesialbygde «isbrytertankskipene» på bort imot 100 000 dwt/172 000 kbm som skal frakte gass fra Yamal LNG i Sabetta i Vest-Sibir via den nordlige sjørute (NSR).

«Christophe de Margerie» var på prøvetur til Sabetta i mars, men siden Yamal ikke kommer i gang før i slutten av året, har den fått sin jomfrutur med en last for Total fra Snøhvit LNG i Hammerfest til Sør-Korea.

Det gikk greit uten isbryterhjelp gjennom NSR.

Den lastet i Hammerfest i månedsskiftet juli/august og brukte 19 døgn på turen fra Hammerfest til Boryeong. Selve farten gjennom NSR tok bare seks og et halvt døgn, og tankeren forserte is på opptil 1,7 m. Turen betydde en halvering av transportlengden i forhold til fart gjennom Suezkanalen – ca. 11 000 mot 22 000 km - og en nedkorting av reisetiden med en tredel.

Sør-Korea er verdens nest største LNG-importør etter Japan. Gassen ble levert til GS Energy's nye LNG-terminal, som ble ferdig tidlig i år. GS Power skal bruke LNG i sine gasskraftverk.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter