Første LNG-bulker sjøsatt for finske ESL i Kina

MS ”Viikki”. Foto: ESL Shipping.

HavPuls; Leiv Nordstrand

Den første av to LNG handysize bulk carriers for ESL Shipping i Helsinki ble sjøsatt fra det kinesiske verftet Jinling i Nanjing 31. august. Den 160 m lange MS «Viiki» på 25 600 dwt er beregnet på Østersjø- og Nordsjøfart. De ble kontrahert samtidig som ESL inngikk en langsiktig fraktavtale med SSAB (Svensk Stål).

ESL Shipping er et datterselskap av det børsnoterte finske konsernet Aspo og opererer en flåte på 14 fartøy. Det driver primært industrishipping innen tørrbulk og frakter råstoff som kull, jernmalm og kalkstein til kraft- og stålverk og kjemisk industri.

Fartøyet er designet av Deltamarin i Turku, og Aker Arctic har sørget for fartøyets isklasse. Hovedmotoren på 6 MW er levert av MAN B&W, og det nye er at også hjelpemotorer og Alfa Laval Aalborgs boiler går på LNG. Det betyr at hele skipet er miljøvennlig også når det ligger i havn. En regner med mer enn en halvering av karbonutslippene. Om nødvendig kan fartøyet også gå på biogass. Det vil normalt bunkre for 14 dagers drift om gangen.

Det er inngått en avtale mellom ESL og Skangas om gassleveranser. Bak Skangas står det finske statseide selskapet Gasum (70 %) og kraftselskapet Lyse i Stavanger (30 %). En LNG-terminal, finansiert av den finske stat, bygges i Torneå/Tornio på den finsksvenske grensen. Både Skangas og SSAB er inne i eierselskapet for terminalen.

Som ledd i en bedre infrastruktur skjer det også en oppgradering av havner i Bottenviken. Landstrøm for utskiping av jernmalm fra Luleå er bl.a. en del av opplegget. Det hele foregår innenfor et treårs EU-støttet prosjekt for 2016-18 kalt Bothnia Bulk. Midler kommer fra EUs CE-Fond (Connecting Europe). Narvik er ikke ikke inkludert i dette finsksvenske prosjektet. Her ble jo transporten på malmbanen miljøvennlig alt da Ofotbanen ble elektrifisert som en av de første strekninger i Norge i 1922. Men landstrøm er vel ikke et alternativ i Narvik havn.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter