Snefrid Nord - økte reserver på Aasta Hansteen

FORNØYD POLITIKER: Statssekretær Elnar Remi Holmen (t.v.) mottok PUD på Snefrid Nord fra prosjektdirektør Torolf Christensen i Statoil i sommer.

Olje- og energidepartementet har i dag godkjent utbyggingen av gassfunnet Snefrid Nord som en satellitt knyttet til Aasta Hansteen-feltet.
 
- Utbyggingen av Snefrid Nord gir økte inntekter til felleskapet og lønnsomme arbeidsplasser på land. Norske leverandørbedrifter har allerede vunnet viktige kontrakter, noe som er svært gledelig, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

- Som vi opplevde på overrekkelsen av planen for utbygging og drift i Sandnessjøen tidligere i år, er dette et viktig prosjekt for leverandørindustrien på Helgeland. Jeg er glad for at vi nå har fått godkjent planen. Det er bra for arbeidsplasser og verdiskaping i industrien, sier statssekretær Elnar Remi Holmen.
 
Snefrid Nord ble påvist i 2015 om lag 12 km fra Hansteen-feltet nord i Norskehavet. Feltet ligger om lag 300 km fra fastlandet på i overkant av 1300 meters havdyp. Planlagt utbyggingsløsning for Snefrid Nord er en enkel havbunnsramme med én produksjonsbrønn (satellitt) tilknyttet Hansteen-plattformen. Produksjonen vil eksporteres via Polarled-røret til prosessanlegget på Nyhamna i Møre og Romsdal.
 
Utvinnbare ressurser i Snefrid Nord er anslått til i underkant av 5 milliarder kubikkmeter gass. Totale investeringer er anslått til 1,2 milliarder kroner. Operatørens økonomiske analyse viser at prosjektet har en forventet nåverdi før skatt på 2,3 milliarder kroner.
 
- Snefrid Nord bidrar til god ressursutnyttelse og økt verdiskaping fra Aasta Hansteen-utbyggingen. Prosjektet viser tydelig hvor viktig Hansteen-plattformen og Polarled-rørledningen er for å utnytte petroleumsressursene nord i Norskehavet, fortsetter Søviknes.

Snefrid Nord planlegges satt i produksjon i fjerde kvartal 2019, om lag ett år etter Aasta Hansteen. Rettighetshavere i utvinningstillatelse 218 er Statoil Petroleum AS (operatør, 51 pst.), Wintershall Norge AS (24 pst.), OMV (Norge) AS (15 pst.) og ConocoPhillips Scandinavia AS (10 pst.).

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter