Amerikansk LNG til Europa

LNG-tankeren ”Clean Ocean” med pionerfrakt fra USA. Den leverte gass til Polen i begynnelsen av juni og var i slutten av august også i Litauen. Foto PGNiG.

HavPuls: Leiv Nordstrand

Vanlig gass er fremdeles for det meste avhengig av transport gjennom rørledninger. Men LNG blir i økende grad et alternativ som gjør flytende gass mer lik olje og kan skipes over alt. LNG har også en miljømessig side, siden gass reduserer utslipp i forhold til kull og olje.

Men i Europa er mer LNG også en politisk sak. Flere av statene som nå er med i EU, ønsker å redusere sin avhengighet av russisk gass. I Klaipeda i Litauen har som kjent Höegh LNG alt en god stund hatt liggende den flytende LNG-terminalen FRSU ”Independence”, som mottar LNG fra Snøhvit LNG og omformer den til vanlig gass før den sendes ut på nettet.

Nå har både Polen og Litauen i sommer dessuten tatt imot amerikansk LNG, noe som er helt nytt. Selskapet Cheniere i Houston har det siste året levert gass fra USAs første større LNG-anlegg, Sabine Pass i Louisiana, og det har et nytt under bygging i nærheten av Corpus Christi i Texas. Fullt utbygd kan anleggene komme opp i 50 mill. tonn LNG til sammen – svarende til tre Yamal LNG.

For øvrig forhandler Gazprom og Shell om et LNG-anlegg med en kapasitet på 10 mill. tonn i nærheten av St. Petersburg, kalt Baltic LNG. Fra før samarbeider de to om Russlands første igangværende LNG-anlegg, Sakhalin-2, på Stillehavskysten, i drift siden 2009. Russlands andre, Yamal LNG, kommer i drift i høst.

Omstridt Nord Stream 2

Denne indre spenningen i EU har også ført til strid om gassledningen Nord Stream 2, men forsøk på å stanse den nye ledningen over Østersjøen juridisk har ikke ført fram. Den første kom i drift i 2010-11. Nord Stream 2 skal etter planen legges i 2018-19.

Mengder av russiskproduserte rør er alt på plass i finske Kotka, hvor de kommer med tog og dekkes med sement ved hollandske Wasco's anlegg der. På tysk side er det Europipe som både produserer og dekker. Den doble ledningen krever et par hundre tusen rør - 60 % av fra to russiske leverandører, 40 % fra den tyske. De norske subsea-fartøyene ”Stril Explorer” tilhørende Møkster og Siem Offshores ”Siem Barracuda” har deltatt i kartleggingen av havbunnen og traséen, og sveitsiske Allseas skal legge rørene.

Ledende EU-land vil ha ledningen. Importen av russisk gass til Tyskland økte ganske mye i første halvår, og tyskerne holder som kjent på å fase ut sin atomkraft. Det har vakt strid at den tidligere tyske rikskansleren Gerhard Schröder, som har vært engasjert i Nord Stream, nå blir med i styringen av det andre store russiske olje- og gass-selskapet Rosneft.

Store europeiske distributører blir mottakere av gass via Nord Stream 2. Foruten de tyske Wintershall og Uniper (E.On) er det østerrikske OMV, Shell og Engie. De nye amerikanske sanksjonene fra i sommer kan ha skapt vansker med finansieringen, men de fem har lovt å gå inn og garantere med 10 % hver, altså halvparten.

 

 

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter