”Kronprins Haakon” – nytt flaggskip for polar- og havforskning

«Kronprins Haakon» under utprøving i Middelhavet. Foto: Norsk Polarinstitutt/ Øystein Mikelborg.

HavPuls, Leiv Nordstrand

Forskningsfartøyet RV ”Kronprins Haakon” ble sjøsatt i Italia i slutten av februar. Det er nå under utprøving der og skal etter planen sette kurs for Norge 30. oktober. Via stans i Bergen skal sluttføringen skje hos Langsten verft på Møre. Endelig overlevering er planlagt til 21. desember, så fartøyet blir klart til toktsesongen 2018.

Det 100 m lange og avanserte fartøyet til 1,4 milliarder kr kan bryte is på 1 m, er designet av Rolls-Royce Marine i Ålesund og eies av Norsk Polarinstitutt i Tromsø. En så formidabel kontrakt ville vært kjærkommen for norske verft, men det skjedde i 2013, før oljeprisfallet, mens de norske sikkert hadde ordrebøkene fulle. Også byggingen av RV ”Dr. Fridtjof Nansen” på 75 m til en halv milliard, bevilget i 2012, gikk til utlandet, til Spania.

Det nye fartøyet erstatter Polarinstituttets ”Lance”, som instituttet overtok i 1994, etter å ha flyttet til Tromsø fra Oslo året før. Fartøyet vil bli solgt. ”Kronprins Haakon” skal bidra til trygg forvaltning av det svære nye havrommet som så å si har gjort Norge seks-sju ganger større. Den skal drive undersøkelser for det meste i Nordområdene, men også i Antarktis. Havrett, klimaendringenes følger for økosystemene, mulighet for olje og gass og mer sjøfart gjør Arktis viktigere, og fiskebestandene flytter nordover. ”Lance” avsluttet sitt siste tokt i september og kunne melde om nærmest isfritt hav fra Svalbard til Øst-Grønland. ”Kronprins Haakon” skal selvsagt ikke drive oljeleiting, men geologiske undersøkelser er en del av Polarinstituttets program.

Andre land vil også være med. Det eneste kinesiske fartøy i polarforskningen, den svære isbryteren ”Xuelong” (Snødragen”) på 167 m, har i år igjen gått fram og tilbake i Arktis. Den vil få følge av ”Xuelong 2”, som er under bygging i Shanghai. Den skal klare 1,5 m is, er på 123 m og ble i fjor oppgitt å skulle koste godt 150 mill. USD. Aker Arctic Technology i Helsinki er med på det prosjektet.

Under Havforskningen i Bergen

”Kronprins Haakon” skal bemannes og opereres av Havforskningsinstituttet i Bergen, sammen med de øvrige fartøyene det disponerer. Det eier og driver de tre større ”G. O. Sars”, ”Johan Hjort” og ”Kristine Bonnevie” og den mindre ”G. M. Dannevig”. Tromsø sitter igjen med universitetets «Helmer Hanssen».

Havforskningen bemanner og driver på vegne av Norad ”Dr. Fridtjof Nansen” (nr. tre med samme navn, ”Kristine Bonnevie” var nr. 2) som ledd i norsk utviklingshjelp, og den mindre ”Hans Brattstrøm” for Universitetet i Bergen. I tillegg har Havforskningen en betydelig såkalt referanseflåte av hav- og kystfiskefartøy som støtte for sine undersøkelser og kvoteråd. Havforskningsinstituttet sorterer under Nærings- og fiskeridepartementet sammen med resten av fiskeriadministrasjonen. Polarforskningen ligger under Klima- og miljødepartementet.

 

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter