Aasta Hansteen 
blir slik Statoil vil

Nordlands bønner ble ikke hørt.

 Petro Puls: Morten Hofstad

Supplybasen blir i Sandnessjøen, helikopter flyr fra Brønnøysund, og driften av Aasta Hansteen-feltet skal ledes fra Harstad.
Men andre krav til prosjektet, framsatt av et enstemmig fylkesting i Nordland, er ikke nevnt med en bokstav i innstillingen fra energi- og miljøkomiteen, som etter planen skal vedtas i Stortinget neste fredag.

Ikke hørt
En såkalt «driftsstøtteenhet» i Sandnessjøen, bemannet med Statoil-ansatte, etter modell fra hva BP har etablert til Skarv, har vært et kjernepunkt for kommunene på Helgeland og et samstemt fylkesting.
Krav om en slik organisasjon er ikke nevnt i innstillingen, men saksordfører Tor Arne Strøm (Ap) viser overfor Helgelands Blad til hva Statoil skriver som kommentar til høringsrunden av konsekvensutredningen:
«Forsyningsbasen og basen for undervannsutstyr vil være viktige driftstøtteenheter for Aasta Hansteen. Endelig utforming og organisering av tjenestene til forsyningsbasen og lager og verksted for undervannsutstyr, vil bli vurdert av Statoil Drift Nord sammen med basestøttefunksjoner i Statoil».
Øvrige krav fra Nordland; spesiell tilrettelegging av kontrakter for mindre lokale aktører, fraktfrie leveranser til og fra basebyene på Helgeland, oppmyking av Statoils krav til «lokal tilstedeværelse» (det vil si i Harstad) for leverandører innenfor vedlikehold og modifikasjon, og flere andre mer overordnede synspunkt fra Nordland, er ikke med det som nå blir Stortingets vedtak.

– Gledens dag
– Det positive først; det er flott at basene på Helgeland, sammen med subsea-senter i Sandnessjøen, nå kommer. Det er bra, og en gledens dag, sier næringsråd Arve Knutsen i fylkeskommunen.
Knutsen kommer i det videre arbeidet til å holde trøkk på synspunktene fra Nordland, selv om disse ikke blir nedfelt i Stortingets vedtak.
– Vi kommer ikke til å slippe denne saken. Vårt hensyn er varige lokale arbeidsplasser, ikke pendlerorganisasjoner. Dette kommer jeg til å ta opp med Statoil i fortsettelsen, sier Arve Knutsen.

Kontrakter før behandling
Et sentralt tema i debatten rundt Aasta Hansteen har vært at Statoil har tatt teknologivalg og tildelt kontrakter for et par titalls milliarder kroner, før utbyggingen er politisk behandlet.
Komiteen understreker at slike kontrakter signeres for felteiernes egen risiko, til tross for at departementet har gitt grønt lys underveis.
«Ordningen med denne type samtykker er noe som skal representere unntaket, ikke hovedregelen», heter det i komiteens merknader.
Kristelig Folkeparti står alene med en merknad om at strømforsyning til feltet fra land burde vært vurdert i et større perspektiv, enn i beslutningen om å produsere strøm på plattformen fra gassturbiner.
Frp, Høyre, og Krf mener feltutbyggingen har marginal lønnsomhet, og at dette understreker betydningen av at prosjektet leveres til rett tid og pris.

Innvendinger fra Bellona
Frp er kritisk til at innvendinger fra Bellona til økonomien i prosjektet bidro til å forsinke komiteens behandling av saken.
Frp skriver i en merknad at de «vil understreke at påstandene fra organisasjonen nå er blitt tilbakevist på en ryddig og god måte».

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter