Sjeldent syn på fjorden

Foto: Leif Morten Slotvik

Rigger som Transocean Spitsbergen er sjeldne å se oppunder land. Lasteoperasjonen ved Løkta har gått i ett siden lørdag ettermiddag.

Lørdag formiddag kom kjemperiggen Transocean Spitsbergen i sakte fart inn mot Åsvær. Et helikopter fra Airlift tok av fra Stokka med statslos Leif Morten Slotvik om bord. Losen ble satt om bord på riggen, som fortsatte innover mot Løkta, der den ble møtt av et ankerhåndteringsfartøy og et par supplybåter.

– Hva er forskjellen på å lose en slik rigg, sammenlignet med tradisjonell skipsfart?

– Vi seiler som et vanlig skip inn til lokasjonen hvor plattformen skal ligge. Med det maskineri og antall propeller som plattformen er utstyrt med, kompenseres det greit for vær, vind og strøm under seilasen, forteller Slotvik.

Smult farvann

Riggen valgte å stoppe på Stifjorden, framfor å gå helt inn på Alstenfjorden, fordi det man trenger er smult farvann i lasteoperasjonene. Turen helt inn til Sandnessjøen vil da bare bety lenger seilingstid og økte kostnader.

På Stifjorden holdes riggen på plass «på DP», som det heter. «Dynamisk Posisjonering» er et satellittsystem som kommuniserer med navigasjonsutstyret på riggen, og automatisk kan holde riggen på eksakt samme sted ved hjelp av til sammen åtte kraftige vribare propeller. Dermed settes det ikke anker for å holde riggen på plass.

Mye last

Formålet med besøket er å ta inn last fra Horvnes, som skal brukes på boreoperasjonene på Statoil-feltet Aasta Hansteen vest av Bodø.

– Plattformen lastes nå opp med det nødvendige utstyret som skal brukes for å bore de første seksjonene på feltet. Det brukes totalt tre forsyningsskip, som henter last fra basen i Sandessjøen og leverer ut til plattformen, forteller plattformsjef Kenneth Sandberg, som selv er fra Molde.

– Det er mye utstyr som skal lastes i løpet av perioden, som er estimert til et par døgn. Det betyr at vi er inne i en krevende logistikkoperasjon, sier Sandberg.

Sent søndag ettermiddag kunne folk på Løkta høre kraftige alarmer fra riggen. Årsaken var øvelse «helikopterkrasj på helidekket».

Nytt mannskap

Søndag ettermiddag fikk riggen det første helikopteranløpet fra Brønnøysund med mannskapsbytte.

– Mange arbeidsledige oljearbeidere er nå kommet i arbeid igjen. Det samme gjelder sjøfolkene på supplyskipene. Samtidig ser vi stor aktivitet på basene i Brønnøysund og Sandnessjøen, sier rigg-skipperen til Helgelands Blad.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter