149 mill. til laksekommuner

MER TIL KOMMUNENE: Fra konsesjonen Vardskjæret Sør, som Lovundlaks drifter mellom Lovund og Sleneset. foto: Bertine Tønseth

Regjeringen vil selge nye laksekonsesjoner som kan gi så mye som 149 millioner til kommuner på Helgeland.

Regjeringen har ute på høring (frist 9. desember) et opplegg som kan gi regioner med lav forekomst av lakselus anledning til å øke volumet av oppdrettslaks med seks prosent.

¤ Etablerte aktører i «grønne områder» får tilbud om å vokse med to prosent per tillatelse.

¤ Oppdrettere som er omfattet av unntaksreglene vil få tilbud om 6 prosent vekst, uavhengig av hvilken farge produksjonsområdet har.

¤ Resten skal tildeles gjennom auksjon.

Departementet anslår at det nye systemet kan gi en tilvekst i produksjonskapasiteten på nærmere 24 000 tonn i 2018. Prisen er satt til 120.000 kroner per tonn tillatelsen blir utvidet med, ifølge pressemelding fra departementet.

Selger kapasitet

Stortingsrepresentant fra Nordland, Kjell-Børge Freiberg (Frp), har sendt ut en pressemelding der han presenterer en beregning av hvordan disse pengene kan fordele seg til kommuner på Helgeland som er vertskap for oppdrett (se faktaboks), summert til 149 millioner.

– Dette er inntekter som kommunene kan bruke til det en måtte ønske og 149 millioner kroner kommer til å merkes godt for mange, sier Freiberg.

– Nesten 149 millioner for Helgeland, 350 millioner for hele Nordland, og bortimot 59 millioner for Nordland Fylkeskommune, må en kunne si at en får godt betalt for å stille areal til disposisjon, sier Freiberg.

For landet som helhet vil salg av ny produksjonskapasitet summere seg til nærmere en milliard kroner. Av dette tar staten 20 prosent, fylkeskommunene får 10 prosent. Resten skal alle landets oppdrettskommuner få.

– Bedre enn avgift

Freiberg mener denne ordningen gir berørte kommuner en mer målrettet kompensasjon enn en generell eksportavgift ville gitt.

– Næringen trenger ikke nye særegen skatt, og næringen bidrar så det holder til felleskapet gjennom det ordinære skattesystemet og ikke minst havbruksfondet, sier Freiberg.