Elleve søkere til 24. konsesjonsrunde

Økt aktivitet i nord gir flere skipsanløp. Her North Sea Giant ved kai i Sandnessjøen. Foto: Morten Hofstad

Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra 11 selskaper om å få tildelt nytt leteareal i 24. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel. Departementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i konsesjonsrunden før sommeren 2018.

- 24. konsesjonsrunde dreier seg først og fremst om å få leting i nøkkelareal i våre minst utforskede leteområder i nord. Slike runder er viktig for langsiktig ressurstilgang, aktivitet og verdiskaping i petroleumsnæringen, og dermed sysselsetting over hele landet, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Det ble tilsammen utlyst 102 blokker eller deler av blokker i 24. konsesjonsrunde: 93 blokker i Barentshavet og ni i Norskehavet. Det er mottatt søknader både i Norskehavet og i Barentshavet.

- Forutsigbar tilgang til leteareal er et viktig tiltak for å sikre at verdipotensialet på norsk sokkel blir avdekket. Det er positivt å se at de store og mellomstore selskapene som har søkt posisjonerer seg for å utforske de umodne områdene på norsk sokkel, fortsetter Søviknes.

I de nummererte konsesjonsrundene tilbys areal i de umodne områdene på norsk sokkel, særlig i dypvannsområder i Norskehavet og deler av Barentshavet. Kunnskapen om geologien i disse områdene er mer begrenset, og usikkerheten knyttet til å gjøre funn er større enn i mer modne områder på sokkelen. Øvrige områder er omfattet av TFO-ordningen (tildeling i forhåndsdefinerte områder).

Selskapene som har søkt om utvinningstillatelse er: A/S Norske Shell, AkerBP ASA, Centrica Resources (Norge) AS, DEA Norge AS, Idemitsu Petroleum Norge AS, KUFPEC Norway AS, Lundin Norway AS, OMV (Norge) AS, RN Nordic Oil AS, Statoil Petroleum AS og Wintershall Norge AS