Skrog+dekk er sant

Foto: Statoil

Skroget og dekket til Aasta Hansteen-plattformen har nå funnet hverandre, etter en vellykket sammenkobling på fjorden utenfor Kværner-verftet på Stord.
 
Dekket hadde høy ferdighets-grad ved leveransen fra verftet i Sør-Korea, så da det ble lagt på toppen av den den ventende skrog-konstruksjonen, startet strømproduksjonen om bord og lysene ble slått på.
Nå starter en fase med testing av alle systemer, før et planlagt utslep på feltet vest av Bodø kan starte utpå vårparten.
Planen er å starte gassproduksjon på feltet i fjerde kvartal 2018.

- Se film fra sammensetningen her

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter