Forbereder nytt havbruksfag

Bildet, fra venstre Roar Isaksen fra Marin Harvest, Rune Lie Gjeseth SVs, Ann Kristin Aaker fra LetSea, Sylvi Halseth SVs, Are Flatøy SVs  og Robert Blomsø SVs.

Endelig får elever I Nordland velge YSK havbruk.
En delegasjon fra bedriftene Lets Sea, Marine Harvest og Sandnessjøen videregående skole har vært på Fusa videregående for å forberede YSK utdanning til høsten. Fusa VGs har YSK (Yrkes»og studiekompetanse) utdanning som er et fireårig løp som vil gi elever både fagbrev i akvakultur og studiekompetanse med realfagene. Dette er et tilbud for framtida i Nordland og på Helgeland. Næringa er med for å skape godt utdannet personalet for framtida, melder S.sjøen videregående skole.

Elever ved Fusa videregående skole lovpriser utdanninga. De legger vekt på at studiet er unikt ved at de både får teori på skolen og god praksis fra næringa. Samtidig sier de at løpet de har valgt er krevende med to dager I bedrift og tre dager på skole fra skolestart.

Roar Isaksen som skal ivareta arbeidet fra Marin Harvest sier:
- Dette er en unik måte for elever å få kjennskap til næringa før eventuell høyere utdanning. Næringa trenger rekruttering med god kompetanse innenfor fiskehelse, ernæring, daglig drift, ha kjennskap til miljømessige konsekvenser med mere. I hele tatt praktisk teknisk kompetanse.
Vi har fått god hjelp fra personalet på Fusa videregående skole og Bolaks som er en av deres samarbeidsbedrifter. Vi glede oss til oppstart av tilbudet og er i full gang med planleggingen. Elevene som blir tatt opp på studiet vil få en unik utdanning for framtida i Nordland.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter