Wintershall vil bore to

Foto: Seadrill

Tyske Wintershall vil jakte videre på et gassfunn Esso gjorde nord for Aasta Hansteen i 2003.

Wintershall Norge AS får en av de nærmeste dagene riggen West Phoenix på plass på boreplassen for letebrønnen «Balderbrå», lokalisert sørvest av Aasta Hansteen, vest av Helgeland. Riggen gikk nordover fra Shetland tirsdag morgen.

Riggen vil få helikopter fra Brønnøysund. Supply hentes i hovedsak fra Kristiansund fordi båtoperasjonene vil bli koordinert med utbyggingen av Maria-feltet lenger sør, der Wintershall også er operatør. Wintershall planlegger å bruke 45-60 dager på Balderbrå-prosjektet.

Funn i 2003

Samtidig planlegger Wintershall nok en letebrønn utenfor Nordland. Brønnen som er døpt «Marisko», ligger i lisens 847, rett nord for Aasta Hansteen. Letebrønnen på 1.250 meters havdyp følger opp gassfunnet «Hvitveis», som Esso gjorde samme sted sommeren 2003.

Esso påviste en gass-sone på rundt 30 meters høyde rundt 3,2 kilometer nede i fjellet.

«Brønnen har gitt verdifull geologisk informasjon, blant annet om reservoarutviklingen i området. Dette har betydning for framtidig evaluering av letepotensialet i denne utvinningstillatelsen og de omkringliggende områdene», heter det i meldingen fra Oljedirektoratet i 2003.

Gassfunnet som nå altså skal utforskes videre av Wintershall ble i 2003 estimert til rundt 7,5 milliarder kubikkmeter gass, ifølge Oljedirektoratet.

Til sammenligning bygges Aasta Hansteen-feltet ut på et basisvolum på litt i underkant av 50 milliarder kubikkmeter gass.

Til våren

Ifølge søknaden til Miljødirektoratet kan boringen starte tidligst 15. februar. Det er ikke kjent hvilken rigg Wintershall vil bruke, om de for eksempel vil ta West Phoenix også på dette prosjektet.

Prosjektet «Marisko» er ganske omfattende, og beregnes å vare 135 dager – hvis det gjøres funn, inkludert to brønntester og et såkalt «sidesteg», en boring i vinkel ut fra hovedbrønnen.

«Det forventes ikke å finne sårbar bunnfauna i området. Miljørisiko- og beredskapsanalyse for leteboringen konkluderer med lav miljørisiko», heter det i søknaden, som så langt ikke har blitt møtt med krav om stans i planene fra høringsinstanser.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter