Bygg et sterkt kompetansesenter i Lofoten og Vesterålen!

Foto: Trond Erlend Willassen

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) deltar i dag på høring i Stortinget om den nasjonale avfallspolitikken, melder Nordland fylkeskommune.
 
Her benytter han anledningen til å snakke opp miljø- og oljevernsenteret i Lofoten og Vesterålen.
 
-En svakhet til nå er at de ulike delene av statens etater ikke fyller dette senteret med konkrete oppgaver innen oljevern og marin plastforsøpling, sier Norvoll.
 
-Stortinget kan ikke la sjansen gå fra seg til å vise at de mener alvor med etableringen av senteret. Det er derfor viktig at energi- og miljøkomiteen sørger for at det nye senteret må bygges opp som et sterkt kompetansesenter i nord, sier Norvoll.
 
Kystverket må peke på Lofoten og Vesterålen
 
I en tidlig fase var det planlagt at senteret i nord skulle utføre tester av utstyr, spesielt med vekt på arktisk klima.
 
I Kystverkets handlingsprogram for 2018 – 2029 kommer det fram at det planlegges en beredskapsenhet for arktiske forhold i Horten.
 
-Dette er en meningsløs holdning som vi stiller oss helt uforstående til. Hvis vi skal ha en beredskapsenhet for arktiske forhold må det ligge i Nord. Kystverkets beredskapsenhet for arktiske forhold må sees som en naturlig del av det nye miljø- og oljevernsenteret i Lofoten og Vesterålen, avslutter Norvoll.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter