Kan bli boring utenfor Myken

ER PÅ PLASS: Riggen West Phoenix er på plass 350 kilometer vest av Helgeland. foto: Seadrill

Det tyske oljeselskapet DEA vurderer om de skal starte leteboring i en lisens som ligger rett vest av Myken, en av seks letebrønner det jobbes med utenfor Nordland i år.

Den økende riggaktiviteten utenfor Nordland har stor betydning for baseaktiviteten i land. Tyske aktører står bak i alt fire av totalt seks så langt kjente leteprosjekt i år, melder Helgelands Blad.

¤ Tyske DEA Norge AS jobber med leteprosjektet «Toutatis» i lisens 896. Området ligger 40-50 kilometer vest av Myken, ved innløpet til Vestfjorden. Lisensen ble tildelt i februar 2016, og DEA har foreløpig ikke tatt endelig beslutning om å bore.

– Det vil etter all sannsynlighet bli fattet en borebeslutning i lisensen i løpet av første kvartal. Først da vil vi kunne være konkrete på videre framdrift, opplyser Kjetil Hjertvik, som er kommunikasjonssjef i DEA Norge AS.

¤ Tyske OMV, som blant annet er medeier i Aasta Hansteen-feltet, er operatør for lisens 846, som de eier 60-40 med Statoil. Leteprosjektet er døpt «Haydn».

– Dette et spennende prospekt som OMV er operatør for. Vi evaluerer fortsatt prospektet sammen med de andre rettighetshaverne i lisensen, opplyser kommunikasjonssjef Kurt Michelsen til Helgelands Blad.

Brønnen ligger sørvest for Aasta Hansteen.

– En endelig beslutning om boring er ikke tatt. Jeg kan derfor ikke si noe mer konkret om framdrift angående Haydn, ifølge Michelsen.

¤ Tyske Wintershall fikk denne uka riggen West Phoenix på plass rundt 350 kilometer vest av Helgeland for å bore brønnen «Balderbrå». Samme selskap jobber med prosjektet «Marisko», som ligger nord for Aasta Hansteen, og bygger på et gassfunn Esso gjorde i 2003.

¤ I februar planlegger Aker BP å bore en letebrønnen «Kvitungen», som kan påvise olje på undersiden av gassfeltet Ærfugl ved Skarv.

¤ Statoil er ventet å komme med nok en letebrønn på funnet «Cape Vulture» nordvest av Norne. Fjorårets oljefunn viste seg å bli det nest største på hele norsk sokkel i 2017, ifølge Oljedirektoratet.

I tillegg vil riggen Transocean Spitsbergen ligge på Aasta Hansteen i hele år, og trolig fram mot sommeren 2019, for å bore åtte produksjonsbrønner på feltet. Statoil har i tillegg annonsert fire letebrønner utenfor Nordland med den samme riggen.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter