Venstre sikrer fortsatt full gass

Foto: Statoil

«Lederartikkel i Helgelands Blad 16. januar 2018»

Regjeringspartiene gikk med på Venstres krav om å ikke starte konsekvensutredning av de symboltunge havområdene rundt Lofoten og Vesterålen i perioden 2017-2021. Men bortsett fra dette punktet er den nye regjeringsplattformen preget av «full gass» i petropolitikken, enkeltområdet i erklæringen som trolig vil ha størst betydning for utviklingen på Helgeland i årene som kommer.

Allerede før nye lisenser i den 24. konsesjonsrunden er tildelt, lover de tre partiene at det kommer en 25. runde, men ikke før «revidering av Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten er ferdig behandlet». Det skal altså gjennomføres en kunnskapsinnhenting en konsekvensutredning verdig.

Venstre har gått med på formuleringer som «Legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass, blant annet gjennom forutsigbare rammevilkår», «Fortsette kunnskapsinnhentingen gjennom videre kartlegging av petroleumsressursene, også i områder som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet», og «Videreføre dagens praksis med jevnlige konsesjonsrunder på norsk sokkel for å gi næringen tilgang på nye letearealer», og «Legge til rette for å videreutvikle både olje- og gassvirksomheten og andre havnæringer», i en erklæring full av velvilje.

Venstre sikrer fortsatt full gass.

Som vi viste i helgeavisa, øker nå letevirksomheten utenfor Nordland i takt med det kraftige omslaget i offshorenæringens lønnsomhet. Noen av leteprospektene kan omtrent sees fra land, eller tett mot grensen for de lukkede områdene vest av Lofoten. Og trolig handler det meste av dette om å finne mer gass. Den nylagte rørledningen Polarled har mye ledig kapasitet når Aasta Hansteen-feltet åpner til høsten. Gassreservene hylles da også i dokumentet for å bidra til energiskifte i Europa. Helt konkret bidrar norsk gass til at kullkraftverk trappes ned i Storbritannia, og denne gassen kommer fra Norskehavet. Dette er reell miljøpolitikk.

Utviklingen av offshoresektoren avhenger av leteresultater. De to siste sesongene i Barentshavet har vært skuffende. Fortsetter skuffelsene i år og neste år, kommer presset mot Lofoten-områdene når dagens store byggeprosjekter på sokkelen går mot slutten, rundt 2020-2021.

Regjeringens plattform viderefører symbolpolitikk rundt Lofoten, og Venstre er garantist for et bredt flertall i Stortinget fortsatt vil at Norge skal lete, finne, og utvinne nye olje- og gassreserver over det aller meste av den norske kontinentalsokkelen, inkludert utenfor Nordland. Nå mangler det bare at Venstre får olje- og energiministeren, som må administrere stortingsflertallets vilje. 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter