Ny boring ved Norne

Foto: Statoil

Statoil blir operatør for 17 nye lisenser på norsk sokkel. En av dem blinkes ut som særlig interessant: «Ørn» ved Norne.

Statoil og Aker BP fikk suverent flest operatørskap i departementets flom av nye lisenser i den såkalte TFO 2017-runden, som ble kunngjort tirsdag.

Ved Norne

Statoil har fått fire nye lisenser omkring Norne. Ved inngangen til året annonserte Statoil at planene om å forlenge livet til Norne til 2036 er hentet fram igjen. De fire nye lisensene går rett inn i denne strategien.

- Et spennende område for oss, med levetidsforlengelse for feltet. Vi fikk også bekreftet potensialet som ligger her etter et betydelig funn i «Cape Vulture»-brønnen for ganske nøyaktig et år siden, sier pressetalsmann Morten Eek i Statoil.

Ørn

Statoil framhever selv lisens 942, døpt «Ørn», som ligger sørvest av Norne, sør for gassfeltet Marulk, og vest for Skarv. Medeiere i lisensen er Aker BP og Wellesley Petroleum med 30 prosent hver.

Vi ønsker boring av Ørn-prospektet for å se om det finnes nye ressurser som kan utvinnes via tilknytning til Norne-feltet, opplyser Jez Averty, som er Statoils letedirektør på norsk og britisk sokkel.

Hvor fort Statoil kan få boret «Ørn», er foreløpig uklart. Ved forrige TFO-tildeling ble funnbrønnen «Cape Vulture» startet opp åtte-ni måneder etter tildeling.

Statoils «Ørn» er den sjuende letebrønnen utenfor Nordland som så langt er offentlig kjent, og kan bli boret i løpet av 2018.

Tysk storsatsing

En annen aktør med stor planer utenfor Nordland er tyske Wintershall, som i forrige uke fikk på plass riggen «West Phoenix» på en boring av «Balderbrå», vest av Helgeland.

Wintershall, som er medeier i Aasta Hansteen og rørledningen Polarled, har så langt kommunisert to letebrønner utenfor Nordland i år, men har offentlig snakket om minst to brønner til.

I TFO-runden fikk Wintershall et nytt operatørskap på et stort område som omfatter dyphavet Vøring, der Shell påviste gassfunnet «Gro» for rundt ti år siden.

Vøring-bassenget i det utvidete området rundt Aasta Hansteen er viktig for oss. Den nye plattformen blir et feltsenter som kan åpne feltutviklinger i hele området, og vi er opptatt av å bidra til å forlenge full produksjon på Aasta Hansteen, sier Guy Oakes, som leder letevirksomheten i Wintershall Norge.

Røkke

Aker BP har fått et operatørskap i nærheten av Skarv, og dessuten en ny lisens opp mot innløpet av Vestfjorden, som kan sees på som en forlengelse av de allerede omfattende egenopererte arealet som Aker BP har fra før nordøstover fra Norne-området.

Selskapet sier foreløpig ikke noe om eventuelle boreplaner utenfor Nordland, ut over den ene som skal startes opp ved Skarv i løpet av første kvartal.Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter