Vekst i lakseelvene

VEFSNA: Ny fisk har gått i Vefsna i to år, men vassdraget er foreløpig ikke endelig friskmeldt etter flere tiår med Gyro-smitte. foto: Kari-Ann Dragland Stangen

Laksefangstene i de største elvene er i kraftig vekst, ifølge tall fra SSB.

Fjorårets fangst på 143.587 fisk (antall avlivet laks, sjøørret, sjørøye) i norske elver, er en vekst på 6,8 prosent fra året før. For perioden 2014-2017 er veksten på 30,8 prosent, framgår det av årsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Totalt ble det fanget 180.500 fisk i fjor, men rundt en femdel ble sluppet ut i elvene igjen av fiskerne.

Det er spesielt storlaksen (over 7 kilo), det fanges mer av. I fjor ble det tatt og avlivet 12.951 storlaks i elvene, en vekst på 21,7 prosent på et år, og hele 80,6 prosent vekst over siste fire år.

Namsen er størst

Vefsna, som tradisjonelt har vært blant landets beste lakseelver, fikk som kjent satt ut ny fisk i 2016, etter omfattende tiltak mot Gyro-smitte – et prosjekt til rundt 150 millioner kroner.

Parasitten ble innført til regionen via infisert settefisk, og ble første gang påvist i Vefsna i 1978. Rotenonbehandlingene ble i hovedsak gjennomført i årene 2011-12, men flere mindre vassdrag ble behandlet tidligere enn dette, og den første behandlingen ble gjennomført allerede i 1996.

Fangstene i Namsenvassdraget vokste med 25 prosent til 9.900 laks, sjøørret og sjørøye. Seks prosent av fiskene ble sluppet ut igjen.

Etter Namsen er det i Altavassdraget det ble fisket mest i fjor. 9.100 fangede laks, sjøørret og sjørøye er en økning på 19 prosent, ifølge SSB.

– En oppgang på snaue åtte prosent, sammenliknet med 10-årssnittet, er gledelig. Men når det er sagt, skulle vi gjerne sett enda flere laks i elvene, sier Erik Sterud i organisasjonen Norske Lakseelver i ei pressemelding, og viser til at det i sesongen år 2000 ble landet 190.000 laks i elvene våre.

– Så vi har litt å gå på.

– Lus tar laks

Sterud viser til analyser fra Vitenskaplig råd for lakseforvaltning (VRL) som anslår at lakselus (i saltvann) ga rundt 50.000 færre villaks i årene 2010-2014. Analysen anslår at rundt ti prosent av innsig av laks fra havet døde som følge av lakselusa.

Norske Lakseelver anslår at rundt 100.000 sportsfiskere deltar i elvefisket etter laksefisk, som representerer 1,3 milliarder kroner i verdiskaping til lokalsamfunnene rundt elvene.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter