Nytt fartøy inn i godstrafikk

FOTO: CARGOW N.V

Rederiet Cargow B.V som har ukentlige seilinger mellom Rotterdam, Island og Norge, helt nord til Mosjøen, har nå satt sitt nyeste skip Frigg W inn i ruten.

Fartøyet har en tonnasje på 12.200 dwt og er det første av i alt fire nye miljøvennlige fartøyer som skal leveres rederiet i tiden fremover.

Med de nye fartøyene som nå kommer forventes CO2-utslippet å bli redusert med rundt 40% pr tonn/nautisk mil.

Cargow B.V har en langsiktig kontrakt med Alcoa om årlig forsendelse på ca. 1 million tonn aluminium, anoder og andre forsyninger mellom Norge, Island og Rotterdam.

- De nye fartøyene som nå fases i drift er en viktig milepæl for selskapet. Dette er et ambisiøst fartøyprogram, og vi er glade for å ta med økt lastekapasitet, samt mer miljøvennlig fartøyer i tjeneste og ser fram til å løse behovene for våre kunder med disse nye skipene sier Stefan H. Stefansson, administrende direktør i Cargow B.V i en melding

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter