Shellsea AS investerer i ny båt for frakt av rensefisk

ShellSea AS med tilhørighet i Sandnessjøen har etter et halvt år med drift nå investert i ny brønnbåt for frakt av rensefisk. Med den nye investeringen vil ShellSea firedoble kapasiteten, og det vil være mulighet til å transportere 4 ulike fiskegrupper samtidig, med en total kapasitet på inntil 300.000 fisk. Selskapets nyervervelse er 24 meter og vil være i drift Q2 2018.

Ved å gjøre denne omstruktureringen med større kapasitet og økt effektivitet for frakt av rensefisk, bidrar selskapet til et lavere utslipp av co2, og dermed styrker sin grønne profil, skriver selskapet i en pressemelding.

- Vi merker en økende etterspørsel på transport av rensefisk over lengre distanser. Dette gjør at vi kan frakte et større kvantum samt øke velferden for rensefisken, og minimere smitterisiko, sier daglig leder Henry Thomassen.

Totalleverandør

Selskapet gjør med denne investeringen nok et steg for å bli totalleverandør på luse-tjenester i oppdrettsnæringen. Selskapet er i dag i samarbeid med flere aktører på frakt og håndtering av rensefisk, men vil utvide dette til også å gjelde komplett koordinering og drift av lusebekjempelse. Selskapet ønsker også å bistå oppdretterne med gjenfangst av rensefisk og har flere metoder under prosjektering som de nå søker samarbeidspartnere til.

Ekspandere

For et halvt år siden startet Henry Thomassen, Fredrik Nordøy og Vegard Forfang selskapet ShellSea AS. Formålet var å fiske etter skjell på Helgelandskysten, og selskapet hadde på det tidspunktet én ansatt. Nå er de blitt seks ansatte og vil utvide staben ytterligere når driften av den nye båten kommer i gang.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter