Bidrar med millioner til oppdrettskommunene

Foto: Konserndirektør i Marine Harvest, Per-Roar Gjerde. Foto: Marine Harvest

Marine Harvest har kjøpt vekst flere steder langs kysten, noe som kommer alle oppdrettskommunene i Norge til gode.
I høst skrudde regjeringen på det nye trafikklyssystemet og gav med det oppdrettsselskapene mulighet til å kjøpe to prosent vekst i områder der miljøtilstanden er god. I går gikk fristen for å kjøpe vekst ut i denne omgang, og verdens største oppdrettsselskap, Marine Harvest, har kjøpt vekst flere steder i landet for til sammen 168 millioner kroner, melder selskapet.

- Vi har virksomhet i flere av områdene som er gitt grønt lys, og har valgt å kjøpe vekst der det er mulig. Denne muligheten gjør at næringen kan vokse på en bærekraftig måte der det er forsvarlig, sier konserndirektør for oppdrett i Norge, Per-Roar Gjerde.

Alle får en del av kaka

80 % av det oppdrettsselskapene nå kjøper vekst for, går inn i Havbruksfondet. Pengene vil i løpet av året bli fordelt på alle landets oppdrettskommuner.
- Vi skaper både viktige arbeidsplasser og store ringvirkninger i små samfunn langs hele kysten. Vi synes det er gledelig å kunne bidrar til at kommunene langs kysten får midler til å opprettholde og styrke sine tjenester, sier Gjerde.

- Spiller en viktig rolle

En av disse kommunene er Kvinnherad i Hordaland, som har lang tradisjon for å legge til rette for oppdrettsvirksomhet. Ordfører, Peder Sjo Slettebø, er svært glad for midlene som nå kommer inn i kommunekassa.
- Havbruksnæringen spiller en viktig rolle i kommuner som Kvinnherad, og vi har ambisjoner om å legge til rette for en enda sterkere tilstedeværelse av næringen i fremtiden. Pengene som nå kommer fra Marine Harvest er enda en god grunn for landets kommuner til å tilrettelegge for flere arbeidsplasser i en fremtidsrettet næring, sier Sjo Slettebø.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter