Skarv til 44 milliarder

Prisen for Skarv-utbyggingen vil bli minst 44 milliarder kroner, melder Teknisk Ukeblad.

Da Plan for utbygging og drift ble levert til Stortinget høsten 2007, var prislappen for Skarv-prosjektet 31,4 milliarder.

I statsbudsjettet for inneværende år var prisanslaget oppjustert til 38,5 milliarder. Nå melder Teknisk Ukeblad at den endelige sluttregningen vil ende rundt 44 milliarder kroner.
 
Talspersoner for BP vil ikke kommentere tall overfor Petro Puls, men bekrefter at sluttprisen vil komme i forslaget til statsbudsjett, første uke av oktober. Det er på det rene at den siste prisoppgangen har sammenheng med at produksjonsstart vil bli mer enn ett år forsinket. En rekke tekniske problemer ute på feltet har dessuten kostet operatøren BP mye strev det siste året. BP fastholder at produksjonen skal starte før dette året er omme.