Brødre starter rederi for befraktning av rensefisk 

STARTER OPP: Brødrene Aleksander og Eirik Sætern står bak nyetableringen Sleneset Aqua Service. pressefoto

Sleneset Aqua Service er navnet på foretaket som skal spesialisere seg på å frakte rensefisk.

Flere aktører har i det siste sett muligheter i frakt av rensefisk fra produsentanlegg rundt på Helgeland ut til matfiskanlegg for laks.

Bakgrunnen er at fiskeslag som rognkjeks har vist seg å fungere som tiltak mot lakselus i anleggene. Oppdrett av rognkjeks foregår på Dønna, Lovund, Sleneset og Tomma i regi av ulike aktører.

Nettverk

Brødrene Sætern står bak Sleneset Aqua Service, og har fått med seg Gjermund Olsen fra Kvarøy med hans kunnskap og nettverk, sammen med Kystinkubatoren på Lovund.

På eiersiden finner vi Vigner Olaisen AS, Kvarøy Fiskeoppdrett AS, Tomma Rensefisk AS, Nova Sea Aquaservice AS, PH Invest Herøy AS, og Sætern Invest AS.

Det ferske rederiet starter med en eldre brønnbåt, som nå skal modifiseres til den aktuelle bruken. Båten vil også bli tilpasset for notvasking.

Fra starten planlegger rederiet med rundt åtte årsverk, og båten skal ha hjemmehavn på Sleneset med kai, lager og kontorer.

Frakt fra Lofoten

Planen er å komme i gang med driften i mai. Inngåtte avtaler med Nova Sea og Kvarøy Fiskeoppdrett legger et fundament for driften i starten.

– Det jobbes også med avtaler med befraktning og vasking med flere av de lokale oppdrettere i området.

– På en ellers rolig vintersesong med tanke på rensefisktransport og vasking av nøter, er det inngått en intensjonsavtale på kjøring av fersk fisk fra Lofoten til forskjellige fiskekjøpere, opplyser brødrene Sætern i ei pressemelding.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter