Starter ny base-fase

Helgelandsbase har startet utviklingen av 150 dekar nytt baseareal på Horvnes i Sandnessjøen.

BYGGER UT:Sør på Horvnes legges nå rundt 100 mål flatt. Nordover fra baseanlegget planlegger Helgelandsbase å utvikle 45 mål nytt areal ved å fylle ut i sjøen mot Skreingan og Helgelandsbrua. foto: Morten Hofstad

Entreprenørfirmaet Torstein Botn AS startet i slutten av august grunnarbeidene på den såkalte «Tønevold-tomta», sør for baseanleggene på Horvnes, mellom Asco og postverkets terminal. Rundt tre firedeler av arealet er planlagt for industri og lager, mens en fjerdedel nærmest postterminalen er regulert til kontor.

Klar til start

– Vi forbereder oss på mer aktivitet, sier administrasjonssjef Stig Sørra i Helgelandsbase.

Det betyr at anleggsmaskinene i løpet av høsten vil legge flatt området på rundt 100 mål mellom Asco og Posten. Helgelandsbase jobber i tillegg sammen med havnevesenet om å utvide mot nord, med rundt 45 dekar, ifølge Sørra. Dette innebærer utfylling i sjøen i retning mot Skreingan og Helgelandsbrua.

Hvor mye Helgelandsbase budsjetterer å investere i nytt industriareal, opplyses ikke. Hvorvidt det blir nødvendig med flere kaier, ut over de tre som er ferdig, er et åpent diskusjonstema, ifølge Sørra.

– Et fjerde kai på sørsiden er en mulighet, det samme med et femte kai nord for dagens anlegg er også en mulighet, sier Sørra.

– Er det konkret den kommende subsea-basen dere har i tankene når dere nå legger mer land flatt?

– Vi ønsker å legge til rette for mer aktivitet, sier Sørra, men uten å legge skjul på at Helgelandsbase har ambisjoner i den åpne anbudsprosessen om subsea-basen, som for tiden pågår med oppdragsgiverne Statoil og BP.

Mer land

Flere reguleringsprosesser går for tiden i kommunen, alle med formål å åpne for mer areal, helt fra Vågen og rundt til andre siden på Strendene.

Stig Sørra er sterkt opptatt av at Sandnessjøen nå aktivt markedsfører alle tilgjengelige arealer, som flere aktører jobber med å utvikle.

• Havnevesenet regulerer for tiden områdene rundt Vågen og Andvågen.

• På Strendene jobber Aqua Rock, havnevesenet og Helgelandsbase med regulering av områdene nordover langs Botnfjorden mot Helgelandsbrua.

– Vi står i aktiv dialog med andre aktører for å synliggjøre utad hvor mye tilgjengelig areal vi sitter med her i Sandnessjøen, sier administrasjonssjef Stig Sørra i Helgelandsbase AS til Helgelands Blad.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter