westPhoenix 2 fotoseadrill

Innertier for Wintershall

Foto: Seadrill

Boringen på det spennende Balderbrå-prospektet vest av Helgeland har påvist 7-19 milliarder kubikkmeter utvinnbar gass, og 1-3 millioner kubikkmeter kondensat.
 
Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn og prospekter i området med hensyn til en mulig videre utbygging.
 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter