westPhoenix 2 fotoseadrill

Innertier for Wintershall

Foto: Seadrill

Boringen på det spennende Balderbrå-prospektet vest av Helgeland har påvist 7-19 milliarder kubikkmeter utvinnbar gass, og 1-3 millioner kubikkmeter kondensat.
 
Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn og prospekter i området med hensyn til en mulig videre utbygging.