balderbla

Gass-havet

Lederartikkel i Helgelands Blad 26. mars.
 
Ved inngangen til påsken kom nyheten mange har ventet spent på siden leteboringen startet vest av Helgeland, 10. januar: Wintershall har gjort et vesentlig funn av både tørr og flytende gass, som allerede etter første boring annonseres vurdert bygget ut. Funnet vil sannsynligvis bli videre utforsket med mer boring, før en eventuell utbyggingsløsning blir avgjort.

Dermed er det gjort til sammen seks funn av gass utenfor Nordland, som så langt ikke er bygd ut. Foruten Wintershalls funn «Balderbrå», har Statoil «Asterix» vest for Aasta Hansteen. Wintershall skal senere i år undersøke «Marisko», som er en videreføring av et tidligere funn Esso gjorde nord for Aasta Hansteen. Sommeren 2005 fant daværende Hydro «Stetind» vest for Norne. Total-funnet «Victoria» ligger sør for Skarv. I juni 2009 påviste Shell en stor gass-felle vest av Helgeland i «Gro».

Norskehavet er gass-havet.

Hver for seg er forskjellige utfordringer knyttet til eventuell utbygging av de påviste gass-reservene. Men felles for de seks er at de så langt ikke har hatt en transportvei ut til kundene i Europa. Denne veien er nå på plass med den 482 kilometer lange gassrørledningen Polarled, som går fra Aukra til Aasta Hansteen vest av Bodø. Produksjonen på Aasta Hansteen skal som kjent åpnes i løpet av høsten.

Et annet perspektiv er den tilsynelatende økende treffsikkerheten leteboringer utenfor Nordland gjør for tiden, et tegn på voksende kunnskap om geologien. Aasta Hansteen-feltet er påvist gjennom seks boringer, som alle har gitt funn av gass. Og nå er det dokumentert ytterligere fire store gass-feller i det dype havet (1200-1300 meter) vest av Helgeland, alle på første forsøk. I fjor påviste Statoil et mellomstort oljefunn i nærheten av Norne, også det på første forsøk. Den høye funnraten gjør fortsettelsen av letesesongen utenfor Nordland ytterligere spennende, med seks letebrønner under planlegging, eller allerede igangsatt.

Så hva betyr dette på land? Først og fremst vedvarende rigg-aktivitet, som har vist seg å ha stor effekt på base-aktiviteten. Foreløpig har vi ikke sett påviste reserver store nok til å løfte et feltsenter nummer fire utenfor Nordland, med en plattform eller et produksjonsskip. Så langt tyder mye på at påviste reserver vil bli tappet gjennom rene undervannsløsninger, som føres tilbake til eksisterende feltsenter som Skarv, Norne, eller Aasta Hansteen.

Men så lenge interessen for å lete mer er god, så vil man finne – mer.

Morten Hofstad
Redaktør
Helgelands Blad, HavPuls
97 055 021

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter