Forberskog akvadesign

Akvadesign 
fikk to utviklings-
konsesjoner 

FEIRING: Margunn Ebbesen (H) og Kjell-Børge Freiberg (Fp) feiret de nye konsesjonene sammen med styreleder Brynjar Forbergskog onsdag ettermiddag. Foto: Hildegunn Nielsen

Hildegunn Nielsen, BA

Stortingspolitikerne Margunn Ebbesen (H) og Kjell-Børge Freiberg (Frp) kom selv til Vevelstad med de gode nyhetene.

Akvadesign søkte på slutten av 2015 om ti utviklingstillatelser til utvikling av sitt konsept med kompakte semi-lukkede oppdrettsanlegg. Søknaden ble avslått av Fiskeridirektoratet sommeren 2016. Deretter behandlet Nærings- og fiskeridepartementet klagen og sendte saken tilbake til direktoratet for ny vurdering med sikte på tildeling av inntil to tillatelser.
Direktoratet vedtok i fjor sommer å gi tilsagn om én tillatelse. Akvadesign klaget på antallet, og den ble oversendt departementet i oktober. Siden har det vært stille rundt søknaden.

Slapp nyheten
Daglig leder i Akvadesign, Anders Næss, hadde et håp om at det skulle komme gode nyheter, men visste ingenting før Freiberg slapp nyheten etter den offisielle åpningen av Akvafutures nye anlegg i Andalsvågen, som Margunn Ebbesen var invitert til å stå for.
– Vi vet hva denne næringen representerer for oss i dag og hva den vil representere i fremtiden dersom vi finner løsninger på det vi trenger å finne en løsning på. Det er akkurat dette dere jobber for her. Vi må videre og det er brukt historisk mye penger på forskning, innledet Freiberg.
Han viste til at Akvadesign lenge har ventet på å få en avklaring angående utviklingskonsesjonene de har søkt på.

– En gledens dag
Styreleder Brynjar Forbergskog har sett frem til dette.
– Vi har ventet siden vi søkte før jul i 2015, men jeg har lært i min bransje at det gjelder å være tålmodig, medgir Forbergskog.
Han viser til at de tre forskningskonsesjonene som Akvadesign har, er konsesjoner med tidsbegrensning. En utviklingskonsesjon gir forutsigbarhet for Akvadesign og datterselskapene.
– Vi ønsker å komme med et prosjekt som er mer bærekraftig og vi har forventning om at dette blir tatt med når regjeringen legger frem nye konsesjoner. Vi har større ambisjoner enn å drive med utviklingskonsesjoner. Vi vil være konkurransedyktige, ellers har vi ingen fremtid, sier Brynjar Forbergskog og takker alle de ansatte for alt arbeidet som er lagt ned de siste årene.

Trenger flere
Daglig leder Anders Næss støtter konklusjonen til styrelederen.
– Nå har vi fem konsesjoner. Dette er halvparten av hva vi trenger over tid. Vi må opp i seks til åtte konsesjoner som et minimum, anslår han.
Stortingspolitiker Kjell-Børge Freiberg sier han er veldig tilfreds med at partikollega og fiskeriminister Per Sandberg valgte å tildele to utviklingskonsesjoner til Akvadesign.
– Jeg tror det er viktig å se at utvikling av teknologi koster. Når det er ønske om at folk skal satse, må man også si ja til de som tør å satse, sier Margunn Ebbesen.
Likevel er Ebbesen tydelig på at utviklingen av lukket merdeteknologi ikke gjør at man skal avvise den tradisjonelle formen for lakseoppdrett.
– Vi skal ikke sette en strek over åpen havbruksnæring, men det er viktig at denne næringen får bukt med luseproblematikken. Skal kommunene få inntekt fra Havbruksfondet, må det gis arealtilgang. De beste arealene bør legges til rette for havbruksnæringen, sier Ebbesen.
– I Vega kommune er det en pågående sak om oppdrett og verdensarv. Hva mener du om dette?
– Jeg synes i høyeste grad det bør legges til rette på Vega også, sier Ebbesen.

Hamsundet
Den første fisken kom i merdene i det nye anlegget i Andalsvåg i november i fjor, deretter i desember og i januar. Det er smolt på cirka 100 gram som settes i merdene hvor de går til de er om lag 700 gram. Smolten blir i de åtte merdene til anlegget i Hamsundet er klar til å ta imot fisk i mai. Da skal seks merder være klare, og i august skal det være totalt ti merder i Hamsundet.
Akvafuture har 14 ansatte, Akvadesign Systems har 14 ansatte, Akvadesign en ansatt og Akvafuture EHF en ansatt.
Akvadesign har i dag tre forskningskonsesjoner og to utviklingskonsesjoner.
– Vi skulle gjerne hatt flere for å komme opp i volum. Da kunne vi levert fisk hele året, sier daglig leder i Akvafuture Ola Dybvik.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter