Per sandberg pa havet

Nordland i sjømattoppen

Nordland har flest sjømatbedrifter i landet og høyest verdiskaping fra sjømatnæringen, melder Nærings- og Fiskeridepartementet.

Rundt 2040 sjømatbedrifter og 6000 ansatte holder til i fylket. Og det ble skapt verdier i fylket for 11,8 milliarder kroner.

- Det er ingen tvil om at det ligger et enormt potensial i havet, men det realiserer ikke seg selv. Her gjør sjømatnæringen i Nordland en viktig jobb. Nå må vi fortsette satsingen på de blå arbeidsplassene; fiske, sjømat, moderne fiskeflåter, teknologi i verdensklasse. Norge skal være best på hav, sier fiskeriminister Per Sandberg (bilde).

Sjømatnæringens bidrag til arbeidsplasser og verdiskaping er mest synlig langs kysten. Tett etter Nordland følger Møre og Romsdal, Hordaland og de to nordligste fylkene Troms og Finnmark.

- Sjømatnæringen er viktig for verdiskapingen i Norge. Samtidig som sysselsettingen i petroleumsrelatert aktivitet har falt, har sjømatnæringen økt. Næringen tiltrekker seg både personer fra oljesektoren og studenter. Det betyr både overføring av kompetanse og nye kloke hoder, det lover godt, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Menon Economics har beregnet hvor mye av norsk næringslivs virksomhet som er knyttet til havet. Tallene viser at de norske havnæringene olje og gass, sjømat og maritim sektor bidrar med 496 milliarder kroner i verdiskapning, og utgjør 11 prosent av den totale sysselsettingen i norsk næringsliv.

FAKTA

Her er hovedtallene (2016-tall)

Sjømat: 8600 bedrifter, 38 400 sysselsatte, verdiskapning 63,7 milliarder kroner. 
• Maritim sektor: 6 600 bedrifter, 88 800 sysselsatte, verdiskapning 140 milliarder kroner. 
• Olje og gass: 4400 bedrifter, 146 800 sysselsatte, verdiskapning 375 milliarder kroner (Inkludert leverandørindustrien)
 • Havnæringene samlet: 19 600 bedrifter, 214 300 sysselsatte, verdiskapning 495 milliarder kroner.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter