wilson north 4 11

Herøyfirma ville drive oppdrett i bulkskip - fikk avslag

illustrasjonsbilde.

Grimstad Holding har fått avslag fra Fiskeridirektoratet på søknad om sju utviklingstillatelser for konseptet «Akvarium» melder nettstedet ilaks.no

Konseptet går ut på å bruke et nytt bulkskip (tørrlastskip) bygget for kommersiell skipsfart, til oppdrettsvirksomhet til sjøs. Bulkbåten skal kunne driftes som et lukket oppdrettsanlegg, ved at det utvikles teknologi og driftssystemer.

I sitt avslagsbrev skriver Fiskeridirektoratet at selv om de ikke er er kjent med at det drives oppdrettsvirksomhet i bulkskip i dag, anser de prosjektet for å ha et begrenset nyhetselement. Dette med bakgrunn i at oppdrett i skip har vært forsøkt tidligere.

Grimstad Holding het tidligere BRA Vask Holding, og er 100 prosent eid av Torbjørn Grimstad. Selskapet holder til på Herøy i Nordland.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter