Gledelig nyhet fra Barentshavet
 

Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) er svært glad for meldingen om et nytt oljefunn i Barentshavet.

 

Funnet er gjort på Wisting-prospektet, om lag 300 kilometer nord for Hammerfest.
 
- Dette er en stor dag. Nye funn er alltid gledelig, men det er noe spesielt med funn i nye deler av Barentshavet. Funnet bekrefter det vi har sett de siste årene, at Barentshavet er en svært spennende petroleumsprovins med mange og varierte muligheter, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp).
 
Utvinningstillatelse 537 ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009. OMV (Norge) AS (25 %) er operatør for utvinningstillatelse 537. Øvrige rettighetshavere er Idemitsu Petroleum Norge AS (20 %), Tullow Oil Norge AS (20 %), Statoil Petroleum AS (15 %) og Petoro AS (20 %).
 
- Dette er den første av flere brønner som nå skal bores i området. Funnet vil danne grunnlaget for flere arbeidsplasser, mer verdiskaping og aktivitet i hele landsdelen, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp).
 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter