Heidrun i Norskehavet

Heidrun har levert 1 milliard fat olje

Foto: Equinor

I disse dager, fra starten i 1995, har Heidrun-feltet vest av Namsos produsert en milliard fat olje, melder Equinor.

Basert på en snittpris for disse årene, beregner Equinor en verdiskaping, etter drifts og investeringskostnader, på omkring 300 milliarder kroner. Rundt 80 prosent av disse pengene havner i statskassen fra skatt og direkte eierandel.

– Du kunne bygget mye vei, sykehus over hele landet eller arrangert mange VM på ski i Trondheim for de pengene, sier produksjonssjef for Heidrun Ola Olsvik i meldingen.

 Heidrun-feltet i Norskehavet har produsert olje og gass siden 18. oktober 1995. På topp produserte feltet nærmere 250.000 fat olje per dag, nå er daglig produksjon rundt 55.000 fat.

- Med tanke på at investeringene i utbyggingsfasen var på i overkant av 25 milliarder kroner så må vi vel kunne kalle Heidrun en god investering. Og det er fortsatt mye å hente.

- Heidrun har allerede levert oljevolumer som er langt større enn det som var forventet gjennom hele feltets levetid. Da plan for utbygging og drift (PUD) ble levert myndighetene i 1991, ble det anslått at feltet ville produsere vel 750 millioner fat olje, sier Olsvik.

 Det nye reserveanslaget er på ca 1,25 milliarder fat oljeekvivalenter og med den lange tidshorisonten vi har for Heidrun tror vi det skal være mulig å få ut minst 1,4 milliarder fat olje før feltet må stenges ned en gang etter 2045, sier Anita Smalø Moen og Per Einar Svela som begge er ansvarlige for Heidrun petroleumsteknologi.

Det økte volumet er større enn noe nytt funn som ble gjort på norsk sokkel i 2017. Heidrun er fortsatt i dag det fjerde største feltet på norsk sokkel målt i gjenværende ressurser.

 -Vår fremste utfordring, med hensyn til økt utvinning eller IOR, er tilvirkning og vedlikehold av nok dreneringspunkter. Lykkes vi med dette arbeidet vil det være mye mer å hente i mange år fremover, sier Moen og Svela.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter