Johan castberg flyter

- Oljen fra Barentshavet skal i land

Illustrasjon: Equinor

- Arbeiderpartiet har vært pådrivere for å sikre lokale ringvirkninger av Johan Castberg-feltet, og får nå stortingsflertallet med på en løsning som sikrer at oljen fra Barentshavet føres i land. Dette er viktig for Finnmark og hele Nord-Norge, sier stortingsrepresentant Runar Sjåstad i energi- og miljøkomiteen.
Arbeiderpartiet har fått stortingsflertallet med på at det senest ved etablering av flere produserende felt i Barentshavet, skal bygges en ilandføringsterminal på Veidnes i Finnmark. Da skal også oljen fra Johan Castberg-feltet tas i land der.
Runar Sjåstad påpeker at Statoil (nå Equinor) i 2013 skapte store forventninger til arbeidsplasser lokalt. - For Arbeiderpartiet har det vært viktig å sikre at selskapet faktisk leverer på dette, sier Sjåstad.
Arbeiderpartiets oljepolitiske talsperson Hege H. Liadal er glad for at stortingsflertallet har bedt om at utredningene fra Barents Sea Oil Infrastructure om ulike løsninger for ilandføring skal legges fram for Stortinget i løpet av 2018.
- Det blir opp til Stortinget å avgjøre om det blir en nedskalert terminalløsning eller en skip-til-skip- løsning på Veidnes, sier Liadal og viser til at beslutningen skal bygge på hensyn til god ressursforvaltning.
                                                                
- Arbeiderpartiet vil fortsette å kreve at oljeproduksjonen i Barentshavet skal komme folk i Finnmark til gode gjennom arbeidsplasser og styrking av lokalsamfunnene, sier Liadal.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter