johan castberg2

Stortinget sier ja til utbygging av Johan Castberg 

Illustrasjon: Equinor

Av NTB

Trass i kraftig motstand fra miljøhold går et flertall på Stortinget inn for å godkjenne Equinors planer om utbygging av Johan Castberg-oljefeltet.
Torsdag satte energi- og miljøkomiteen sitt godkjentstempel på planene, opplyser saksordfører og Arbeiderpartiets oljepolitiske talsperson Hege Haukeland Liadal til NTB.
– Det er et klart flertall for utbyggingen på Stortinget, sier Liadal. Av partiene i komiteen var det kun Miljøpartiet De Grønne (MDG) og SV som vendte tommelen ned.
Castberg-feltet er det hittil største norske oljefeltet i Barentshavet, og forventede utvinnbare oljereserver er 558 millioner fat olje, som er såpass gigantisk at planen måtte innom Stortinget før den kan bli godkjent av Olje- og energidepartementet (OED).

SV: – Uansvarlig
Naturvernforbundet mener Castberg-utbyggingen er en klimabombe og oppfordret Stortinget i april om å legge planene i skuffen, men ble altså ikke hørt. Også SV mener vedtaket er uansvarlig og at det i praksis sikrer økte norske utslipp mange år fram i tid.
– Det er helt utrolig at stortingsflertallet kritikkløst går inn for å øke norske utslipp av klimagasser tilsvarende mer enn de årlige utslippene fra 100.000 privatbiler. Klimaendringene er allerede i gang og det haster med utslippskutt, sier SVs Lars Haltbrekken til NTB.
Frps energipolitiske talsmann Terje Halleland mener på sin side det er spesielt at SV og MDG ikke ønsker en utbygging.
– Dette er to partier som ikke er fremmede for å bruke penger, samtidig vil de strupe den viktigste inntektskilden for staten. Castberg vil bidra med milliarder av kroner i inntekter, framholder han.

Skal føres i land
Samtidig har Ap fått gjennomslag for kravet om at oljen fra Barentshavet, innbefattet Castberg-feltet, skal føres i land i Finnmark, opplyser Liadal.
– Oljeproduksjonen i Barentshavet skal komme folk i Finnmark til gode gjennom arbeidsplasser og styrking av lokalsamfunnene, sier hun.
Stortingsflertallet ber også om at utredningene fra Barents Sea Oil Infrastructure om ulike løsninger for ilandføring skal legges fram for Stortinget i løpet av 2018.
Fra før er det kjent at planene om å elektrifisere feltet er droppet fordi det ikke ville lønne seg. Uten elektrifisering vil feltet, ifølge Natur og Ungdom, slippe ut like mye CO2 i løpet av et år som over 120.000 biler.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter