Mer olje ved Norne-feltet

 Estimat: mellom 6 -19 mill. fat utvinnbar olje.

Det nye funnet vil bli vurdert tilknyttet Nornefeltet (bilde)

Funnet er gjort på Svale Nord-prospektet i lisens PL128. Det ligger rundt ni kilometer nordøst for Norne-feltet

Primært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidligjura alder (Åreformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomjura alder (Melkeformasjonen).

Brønnen påtraff en 45 meter oljekolonne i Åreformasjonen og en 45 meter oljekolonne i Melkeformasjonen med reservoartykkelse og -egenskaper i begge nivåene som forventet. Funnet vil bli vurdert tilknyttet Nornefeltet.

-Vi er godt fornøyd med funnet. Med kunngjøringen av Smørbukk Nord-funnet i nærheten av Åsgard-feltet i forrige måned, er dette det andre funnet i Norskehavet på tre uker. Tidsriktig feltnær leting gir Statoil verdifulle ressurser, og funnene viser at det er fortsatt et spennende potensial i Norskehavet, sier Gro G. Haatvedt, Statoils letedirektør for norsk sokkel, i pressemeldingen.

Statoil er operatør på PL128-lisensen og har en eierandel på 63,95 prosent. Partnerne er Petoro og Eni.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter