Grane plattformen.FotoHarald pettersenEquinor.asa

Tildeler bore- og brønnservicekontrakter verdt 30 milliarder

Grane-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Harald Pettersen / Equinor ASA)

Equinor tildeler nye servicekontrakter til Baker Hughes Norge AS, Halliburton AS og Schlumberger Norge AS for integrerte bore- og brønntjenester på de fleste Equinor-opererte felt på norsk sokkel. Kontraktene har en initiell varighet på fire år og en samlet estimert verdi på rundt 30 milliarder norske kroner.

I tillegg kommer opsjoner på fem ganger to år. Videreføring av kontraktene forutsetter at målsettingene for brønnleveransene fortløpende blir nådd.

- Dette er en stor dag for Equinor og norsk sokkel. Kontraktene er de største vi har tildelt noen gang innen bore- og brønnservice. Den integrerte leveransemodellen vi har valgt vil styrke samhandlingen mellom serviceleverandør, riggleverandør og operatør, og sette oss i stand til å bore flere brønner. Det gir i neste omgang økt utvinning og sikrer langsiktig aktivitet, sier Pål Eitrheim, direktør for Anskaffelser.

Bygger på erfaringer

– Samhandlingsmodellen er allerede testet ut på Johan Sverdrup fase 1, Aasta Hansteen, Mariner og Cat J-riggene Askeladd og Askepott, med svært gode erfaringer både på sikkerhet og effektivitet, sier Geir Tungesvik, direktør for Boring og brønn.

De nye kontraktene vil sysselsette om lag 2.000 personer, fordelt på 17 faste plattformer og åtte mobile rigger. De erstatter dagens servicekontrakter som utløper 31. august. Kontraktene legger opp til nye måter å samarbeide på, der serviceleverandørene får større ansvar for tjenester enn tidligere. Støtte fra land blir essensielt i gjennomføringen av integrerte operasjoner. For mobile enheter vil servicekontraktene være knyttet til rigg i stedet for de enkelte lisensene.

– Serviceleverandør, riggleverandør og Equinor skal samarbeide som ett lag, og i fellesskap finne ut hvordan oppgavene best kan løses.

Kontraktene inkluderer følgende tjenester for brønnkonstruksjon:

Integrerte boretjenester - Sementering og pumping - Bore- og kompletteringsvæsker - Elektrisk logging og Komplettering.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter