Akvagroup somna

Rekordomsetning for 30-åring

Bilde: Til fanfare fra blåserekke fra ansatte i Plastsveis, døpte adm.dir Sten Roald Lorentzen bygget i champagne. Foto: Nordnorsk Kommunikasjon

 

Plastsveis AS har vært i oppdrettsnæringa i 30 år, og feirer jubileet med rekordomsetning og meget god ordretilgang.

- Siden 2013 har vi økt omsetning fra 33 millioner til over 150 millioner i driftsinntekter i år, sier adm. direktør Sten Roald Lorentzen i en melding fra selskapet. Den økte omsetningen har også gitt et samlet overskudd på 30 millioner kroner de siste tre årene. Bedriften har hovedkontor på Sømna i Nordland og leverer utstyr og tjenester til landbasert oppdrett. – Litt av grunnen til at det nå går så det suser, er at vi leverer stadig flere komplette oppdrettsanlegg, både til laksesmolt og andre arter.

– Vi har spesialisert oss på anlegg både med gjennomstrømming og med RAS-teknologi, sier Lorentzen.

Eventyrlig vekst

Veksten siden oppstarten i 1988 har vært eventyrlig på flere områder. I starten gikk oppdragene på å sveise rørsystemer i plast. I tillegg utviklet bedriften en metode for å tette siloer og gjødselkummer til landbruket ved å bruke PE-plater. Etter hvert ble teknologien overført til å lage fisketanker og landbaserte oppdrettsanlegg. – I dag gjør vi alt fra design og prosjektering til montering av komplette anlegg. I tillegg har vi utvidelser, modifikasjoner og service av eksisterende anlegg, avslutter Lorentzen.

FAKTA

Plastsveis produserer landbaserte oppdrettsanlegg for flere arter, mest til laksesmolt, men også f.eks. til rognkjeks. Bedriften kan designe, prosjektere, produsere og bygge nøkkelferdige anlegg. Bedriften har i dag 60 ansatte og ti innleide arbeidstakere. Plastsveis ble stiftet 25. april 1988 av gründerne Tor-Arne Kristiansen og Bjørnar Storholm. I år er Plastsveis på vei mot omsetningsrekord, og framtida ser lys ut, med fulle ordrebøker. Plastsveis er 100% eid av Akva Group ASA, og har egen forsknings- og utviklingsavdeling.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter