Islandinnovator foto IslandDrilling

Tørr brønn nord for Johan Castberg-feltet

Foto: Island Drilling

Spirit Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 852, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7322/7-1. Brønnen er tørr, melder Oljedirektoratet.

Brønnen er boret om lag 120 kilometer nord for Johan Castberg-feltet i Barentshavet og 310 kilometer nord for Hammerfest.

Hensikten med brønnen var å påvise reservoar og petroleum i nedre kritt bergarter i Koljeformasjonen. Det ble ikke påtruffet reservoarbergarter i Koljeformasjonen. Brønnen er tørr.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Brønn 7322/7-1 ble boret til et vertikalt dyp på 767 meter under havflaten, og ble avsluttet i uspesifisert formasjon i Adventdalgruppen av tidligkritt alder.

Havdypet er 454 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 7322/7-1 ble boret av boreinnretningen Island Innovator.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter