Trenor terraak

Salmonor ønsker landbasert anlegg på Terråk 

Brukstomta Næringspark kan få oppdrettsanlegg- Foto: Hild Dagslott

Einar Lohne Bjøru, Br.sunds Avis

Salmonor ønsker å opprette et landbasert oppdrettsanlegg i Bindal kommune. Det fremgår i søknad oversendt til Nordland fylkeskommune, som er tildelingsmyndighet i regionen.

Landbasert anlegg
Søknaden gjelder etablering av settefiskanlegg i Terråk, nærmere bestemt på Brukstomta Næringspark.
Søknaden er satt til bruttoproduksjon på 1.800 tonn og fem millioner settefisk av laks i året. Anlegget tenkes å være landbasert og benytte seg av resirkuleringsteknologi, et såkalt RAS-anlegg. RAS baserer seg på at vannstrømmen gir oksygen til fisk, og frakter bort avfallsstoffer. Dette tas så vekk, før mesteparten av vannet tilføres oksygen på nytt og gjenbrukes. Hovedforsyningen av vann er tenkt å være Nervatnet, som er en del av Terråkelva.

Samarbeid
Søknaden er i tillegg utarbeidet i samarbeid med kommunen, Brukstomta Næringspark AS, Terråk Småkraftverk og Helgeland Lumpsucker AS. Det er allerede inngått en leieavtale mellom næringsparken og Salmonor.
Lokaliteten, som er basert på det som tidligere var Bindalsbruket, har 14.0000 kvadratmeter med fabrikkbygninger. Avtalen med Salmonor omfatter 14.0000 kvadratmeter samt en planlagt utbygging på 10.0000 kvadratmeter.
I søknaden fra Salmonor fremgår det at prosjektet er meget viktig for Bindal kommune, som trenger arbeidsplassene.

Ønsker rognkjeksanlegg
De opplyser også at det planlegges å få etablert et oppdrettsanlegg for rognkjeksanlegg i næringsparken. Det har Helgeland Lumpsucker søkt om tillatelse for.
Tidligere har Mattilsynet sagt nei til anlegget. Avgjørelsen ble påklagd, og endelig avgjørelse er ikke tatt i saken, opplyser Salmonor i søknaden.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter