Statoil gir seg ved Norne

 

 

Jette-lisensen blir ikke videreført.

I desember i fjor ble det funnet gass i ikke-kommersielle mengderi Norskehav-brønnen 6607/12-3 Jette, som ligger i den Statoil-opererte lisensen 385. 

Statoil søkte i februar OED om utsettelse av beslutning om videreføring for lisensen, og fikk ny frist satt til midten av september. I et brev til OED melder selskapet nå at det ikke er besluttet videreføring, grunnet manglende kommersialitet i Jettefunnet. Partnerskapet er innforstått med at lisensen bortfaller i sin helhet melder petro.no

Partnerne i lisens 385 var operatør Statoil (45 prosent), Noreco (20 prosent), Dong E&P (20 prosent) og North Energy (15 prosent).

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter