havbrukslinjeSVS

Unikt utdanningstilbud innen havbruk 

GLEDENS DAG: – En veldig spesiell dag, sa rektor Sissel Merethe Høberg og sikret seg bilde av de første YSK-elevene i Sandnessjøen, foran fra venstre Sander Kristiansen, Mathilde Solfjeld, Mattias Lukkassen, Frida Dalen Ivarsen og helt til høyre bak Roger Olsen Skagen. Bak fra venstre Nils Hugo Lindgaard fra Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland, Tor-Hugo Hestnes fra LetSea, Roger Pettersen fra Marine Harvest og Thorleif Olaisen, Nova Sea. alle foto: Kari-Ann Dragland Stangen.

Havbruksfag er ett nytt YSK tilbud som innebærer at elevene som fullfører og består både er sikret fagbrev som fagoperatør i akvakultur og altså studiekompetanse ble startet opp på Sandnessjøen videregående skole denne uken. Opplæringstilbudet er det eneste i sitt slag i Nordland fylke, melder Helgelands Blad.

- Så vidt jeg vet er det også det første i Nord-Norge, forteller rektor Sissel Merethe Høberg. I tillegg til teoriundervisning får de delta i den daglige driften på oppdrettsanlegg; fôre, stelle og føre tilsyn med fisken, kontrollere og etterse anlegg og utstyr, og arbeide med rapportering og journalføring.

Både Nova Sea, Marine Harvest og LetSea stiller med praksisplasser. Representantene for arbeidsgiverne ga også uttrykk for stor glede over at tilbudet er et faktum. De første tre årene skal de tilbringe to skoledager ute på oppdrettsbedrifter på Helgeland, og tre dager i klasserommet. Det siste året skal de være tre ukedager på anlegg og to på skolen. Elevene får også lønn gjennom hele opplæringsløpet, og praksisperiodene inngår i læretiden

- Vi har arbeidet lenge for å komme i gang. Det har vært en lang vei, og vi er veldig, veldig glad for å se dere her i dag, konstaterte Torleif Olaisen fra Nova Sea.

– En gledens dag for alle, samtykket Roger Pettersen fra Marine Harvest og Tor-Hugo Hestnes fra LetSea, som konstaterer at tilbudet er resultat av godt samarbeid mellom mange.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter