SalMar.miljobilde

Bygger slakte-og prosesseringsanlegg på Senja til 675 mill.

Foto: SalMar ASA

Etter en lang og grundig prosess har styret i SalMar ASA bestemt seg for Klubben næringspark på Senja som etableringssted for sitt nye slakteri og foredlingsanlegg i nord, melder selskapet.

SalMar ASA regner med å bruke bortimot 675 millioner kroner på å bygge det som vil bli et av verdens mest avanserte anlegg for prosessering og bearbeiding av laks.

- Dette vil bli et betydelig skritt for å styrke denne regionen som en viktig industriell motor i selskapets utvikling, sier Gustav Witzøe. Denne satsing er basert på SalMars grunnverdier om å ta samfunnsansvar ved størst mulig verdiskaping gjennom miljømessig bærekraftig vekst.

SalMar vil nå umiddelbart gå i gang med prosjektering og planlegging av det nye industrianlegget, etter at Lenvik kommunestyre nå også har vedtatt reguleringsplan for området. Selskapet regner med oppstart av byggearbeidene sommeren 2019, med sikte på å ta i bruk anlegget i løpet av andre halvår 2020.

Lokaliseringsvalg har skjedd etter en inngående vurdering basert på en rekke kriterier som har vært viktig for selskapets industrielle utvikling i et langsiktig perspektiv, som effektiv tilgang til areal, utvidelsesmuligheter, infrastruktur, arbeidskraft, rammebetingelser for næringslivet, og synergier i forhold til andre næringer. For SalMar har det vært svært positivt og viktig å registrere den evne og vilje kommunene i Midt-Troms har til samarbeid om å utvikle en større og vekstkraftig næringsregion. Denne felles satsing på næring og verdiskaping i regionen kommer også til uttrykk i arbeidet med en felles strategisk næringsplan for de åtte kommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy. For SalMar var det svært gledelig og relevant at Midt-Troms regionråd, som omfatter alle disse kommunene, i en uttalelse samlet ga uttrykk for at de primært var opptatt av at etablering av slakte- og prosesseringsanlegg skjedde i regionen, uavhengig av kommunegrenser, sier Witzøe.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter